BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzyniak Katarzyna
Tytuł
Kwantylowa diagnoza sytuacji na rynku pracy w woj. zachodniopomorskim
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 7, s. 40-48, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Analiza rynku
Labour market, Market analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania kwantyli w diagnozowaniu. Diagnozowanie zdefiniowano jako rozpoznanie wartościujące, czyli ocenę badanego obiektu z punktu widzenia przyjętego kryterium. Badanym obiektem będzie woj. zachodniopomorskie, a kryterium oceny - zmienne charakteryzujące zarówno stronę podażową, jak i popytową rynku pracy. Każda zmienna zostanie scharakteryzowana albo jako stymulanta, albo jako destymulanta, gdyż - jak wynika z rozważań teoretycznych - charakter zmiennej ma wpływ na wybór odpowiedniego kwantyla. Kwantyle wyznaczone dla wybranych zmiennych będą uznane za normy i na podstawie ich wartości zostanie postawiona diagnoza z punktu widzenia danej zmiennej oraz łączna diagnoza z punktu widzenia wszystkich zmiennych. Wybór odpowiedniego kwantyla jako normy uzależniony będzie od liczebności badanej zbiorowości, charakteru zmiennej diagnostycznej oraz stopnia ostrości normy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Batog J. (2001), Dominujący typ rozkładu zmiennych w mikroskali, "Wiadomości Statystyczne" nr 3
 2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (1966), Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa
 3. Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał z lat 2000-2003, GUS, Warszawa
 4. Gazińska M., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (1999), Propozycje wykorzystania prostych metod statystycznych w analizie absencji w przedsiębiorstwie, (w:) Mikroekonometria w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Materiały-Konferencje nr 41
 5. Hozer J., Tarczyński W., Gazińska M., Wawrzyniak K., Batog J. (1997), Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa, GUS, Warszawa
 6. Hozer J. (1993), Mikroekonometria. Analizy, diagnozy, prognozy, PWE, Warszawa
 7. Hozer J. (1994), Skrajnie prawostronnie asymetryczne rozkłady demograficznych i ekonomicznych zmiennych losowych, "Przegląd Statystyczny" nr 4
 8. Hozer J., Zawadzki J. (1990), Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych, PWN, Warszawa
 9. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw nr 4/2003 (2004), GUS, Warszawa
 10. Mały Rocznik Statystyczny 2004, GUS, Warszawa
 11. Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa
 12. Popyt na pracę w 2000 roku (2001), GUS, Warszawa
 13. Roczniki statystyczne pracy z lat 2001, 2003, GUS, Warszawa
 14. Roczniki statystyczne województw z lat 2000-2003, GUS, Warszawa
 15. Wawrzyniak K. (1997), Mediana jako norma w procesie diagnozowania, (w:) Metody ilościowe w ekonomii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 181, "Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki" nr 4
 16. Wawrzyniak K. (2000), Klasyczne i pozycyjne parametry struktury jako normy w procesie oceny działalności przedsiębiorstwa, (w:) Metody ilościowe w ekonomii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 269, "Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki" nr 8
 17. Wawrzyniak K. (2003), Struktura gmin województwa zachodniopomorskiego według grup decylowych wskaźnika bezrobocia w latach 1999-2001, (w:) Metody ilościowe w ekonomii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 365, "Prace Katedry Ekonomctrii i Statystyki" nr 14, Wyd. Naukowe US, Szczecin
 18. Wawrzyniak K. (2004), Struktura bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim, "Wiadomości Statystyczne" nr 5
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu