BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Manikowski Arkadiusz
Tytuł
Analiza efektu przyrostowych przepływów środków pieniężnych
Analysis of Incremental Cash Flows Effect
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2003, vol. 50, z. 3, s. 69-85, bibliogr. 17 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Analiza finansowa, Ocena ryzyka, Przepływy pieniężne, Rachunek przepływów pieniężnych
Financial analysis, Risk assessment, Cash flows, Cash-flow statement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wykorzystanie przyrostowych przepływów środków pieniężnych wymaga przeprowadzenia analizy wpływu na dotychczasową działalność przedsiębiorstwa. Pominięcie tego aspektu może prowadzić do błędów w ocenach ryzyka projektu, a tym samym do niewłaściwej oceny jego opłacalności. Ponadto, stosowanie klasycznego podejścia portfelowego nie uwzględniającego związków między firmą a projektem może skutkować złymi wycenami wartości przedsiębiorstw po rozpoczęciu realizacji projektu. W artykule przedstawiono poprawny, zmodyfikowany sposób analizy portfelowej w tego typu sytułacjach - opracowany przez autora model symulacyjny DCF.

Incremental Cash-Flows in preliminary project require analysis of their influence on present firm activities. If this aspect is omitted, then mistake in risk estimation of project and so incorrectness of profitability valuation may be occured. Additional, classical portfolio approach assume a lack of impact the project on firm activity. So untrue valuation of diversified firms may be realized. Presented paper analyse all mentioned specific treatment of incremental Cash Flows. In this analysis the classical DCF model is considered. For evaluation of market expectation, analytical approach is used. For analysis of risk, measured by standard devaition, Monte Carlo simulation is employment. Obtained results confirmed necessity of taken int account correlation between past firm's Cach Flows and incremental Cash Flows of preliminary investment project.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger P.G., Ofek E. (1995), Diversification's effect on firm value, Journal of financial Economics 37, (39-66).
 2. Billingsley E (1987), Prawdopodobieństwo i miara, PWN, Warszawa.
 3. Booth L. (1999), Discounting Expected Values: How to Use the DCF Model with Parameter Uncertainty, Working Paper, May.
 4. Botosan C.A., Plumlee M.A. (2001), Estimating Expected Cost of Equity Capital: A Theory Based-Approach, Working Paper, July.
 5. Brigham E.F., Gapenski L.C. (2000), Zarządzanie Finansami, PWE, Warszawa.
 6. Brosch R. (2001), Portfolio aspects in real option management, Johann Wolfgang Goethe - Universitat Frankfurt AM Main, Working Paper No 66, February.
 7. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 8. Fernandez P. (2002), Valuing Companies by Cash Flow Discounting: Ten Methods and Nine Theories, IESE, University of Navarra, Research Paper No 451, January.
 9. Fisz M. (1958), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa.
 10. Hamada R.S. (1972), The Effect of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stock, Journal of Finance, May (435-452).
 11. Haughen R.A. (1996), Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS, Warszawa.
 12. Jakubowski J., Sztencel R. (2000), Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, SCRIPT, Warszawa.
 13. Lamout O., Polk C. (1999), The diversification discount: cash flow vs. Return, Working Paper, October, http://gsbwww.uchicago.edu/fac/owen.lamont.
 14. Lang L, Stulz R. (1994), Tobin's Q. Corporate Diversification and Firm Performance, Journal of Political Economy 102, (1248-1280).
 15. Manikowski A. (2002), Własności przyrostowych przepływów środków pieniężnych w kontekście oceny opłacalności inwestycji, materiały z Konferencji Naukowej "Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie", Międzyzdroje 8-10 września 2002, Szczecin, (463-480).
 16. O'Brien T. (2001), A Simple and Flexible DCF Valuation Formuła, Working Paper, http://www.sba.uconn.edu/fi-nance/faculty/OBRIEN.
 17. Tham J. (2001), Equivalence between Discounting Cash Flow (DCF) and Residual Income (RIj, Working Paper, February.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu