BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Hanna
Tytuł
Popyt na owoce
Demand for Fruits
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 7, s. 30-40, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Popyt konsumpcyjny, Konsumpcja żywności, Analiza popytu
Consumption demand, Food consumption, Demand analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Popyt na żywność jest wypadkową oddziaływania czynników socjologicznych, demograficznych, graficznych i ekonomicznych. Do najważniejszych czynników ekonomicznych, które kształtują popyt konsumpcyjny należą dochody konsumentów. Artykuł ma na celu określenie zależności spożycia owoców od dochodów oraz analizę różnic w zakresie konsumpcji owoców pomiędzy grupami społeczno-ekonomicznymi w Polsce. Z badań wynika, że niewielka konsumpcja owoców w Polsce (średnio 4,07 kg na osobę, podczas gdy średnia dla Austrii, Niemiec czy krajów skandynawskich wynosi 8 kg w 2002 roku) była determinowana w znaczny stopniu niskimi dochodami ludności.

Poland belonged in 2002 to the countries with the smaller consumption of fruits than average consumption in Europe. Average consumption in selected income groups was increasing with a growth of average disposable income. A Tornquist's function for the essential goods, Working's, intensified and logistic function for description of dependence between demand for fruits and income were applied. To estimate parameters of models a two-step procedure of estimation was used. Logistic function defining dependence of fruits consumption from income was characteristic of the best adaptation of empirical data. Additionally, structure of fruits consumption in selected social and economic groups was analysed. It was proved that the most approaching structure of fruits consumption in relation to the households in general was characteristic of households of persons receiving retirement pay, but the smallest - agricultural households.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Balicki A. (2002), Analiza rynku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Gdańsk
  2. Borowska A., Dudek H., Szczęsny W. (2002), Dobór postaci analitycznej i metod estymacji modeli zależności wydatków na żywność od dochodów, "Wiadomości Statystyczne" nr 7
  3. Budżety gospodarstw domowych (2003), GUS, Warszawa
  4. Gulbicka B., Kwasek M. (2001), Wpływ dochodów na spożycie żywności w gospodarstwach domowych, IERiGŻ, Warszawa
  5. Kukuła K. (1986), Przegląd wybranych miar zgodności struktur, "Przegląd Statystyczny" nr 4
  6. Kukuła K. red. nauk. (2000), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN
  7. Popyt na żywność (2003), IERiGŻ, Warszawa
  8. Szponar L, Sekuła W. (2004), Jakość zdrowotna żywności i racjonalne żywienie w zapobieganiu chorobom na tle wadliwego żywienia. Żywienie człowieka i metabolizm, IŻŻ, Warszawa
  9. Warunki życia ludności w 2002 r. (2003), GUS, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu