BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzęczek Tomasz
Tytuł
Procedura wyboru portfela akcji zapewniajŃca kontrolę ryzyka niesystematycznego
A Procedure of Choice of Shares Portfolio which is to Provide Supervision of Unsystematic Risk
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2004, nr 3-4, s. 5-18, bibliogr. 9 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Analiza ryzyka, Dywersyfikacja ryzyka, Portfel papierów wartościowych
Risk analysis, Risk spreading, Portfolio securities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono procedurę wyboru portfela akcji zapewniającą kontrolę ryzyka specyficznego. Proponowana procedura jest oparta na modelu rynkowym. Weryfikacja empiryczna procedury dowodzi, że pozwalała ona zdywersyfikować portfel i jednocześnie uzyskać wysoką efektywność rzeczywistą tego portfela w latach 2000-2003. Efektywność rzeczywista uzyskanych portfeli była znacznie wyższa niż dla portfela całego rynku i była ustalana na podstawie miernika Sharpe'a i miernika Treynora dla stóp zwrotu realizowanych po dokonaniu wyboru portfela. Charakterystyki portfeli konstruowanych na bazie prezentowanej procedury, a szczególnie liczba akcji dobieranych do portfela, sprawiają, że procedurę tę mogliby stosować inwestorzy finansowi, w tym również duże fundusze inwestycyjne.

In accordance with the market model, specific risk is measured with a standard deviation of residuals in the charachteristic line of a security. There is presented a procedure of portfolio choice and its empirical veryfication, covering the period of 1998-2003 and a population of shares quoted on the basic market of the Warsaw Stock Exchange. Empirical verification proves that specific risk reduction can also lead to high efficiency of the investment on the Polish capital market. The examination of results of chosen portfolios leads to a conclusion that using this procedure, investors could have received a considerably more efficient portfolio than the whole market portfolio in the period from 2000 to 2003. The efficiency was measured with Sharpe measure and Treynor measure. The proposed model should be an useful tool in invesment management.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. ACZEL A. D., Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  2. BROWN C. K., REILLY F. K., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
  3. ELTON E. J., GRUBER M. J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa 1998.
  4. GUZIK B. (red. nauk.), Ekonometria i badania operacyjne. Zagadnienia podstawowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
  5. JUREK W., Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
  6. KNOTH S., SCHMID W., CHUDZIK R., A Comparison of Several Methods for Estimating Beta Factors at the Polish Stock Market, Bank i Kredyt, Warszawa 1997, nr 12, s. 97-103.
  7. SATMAN M., HOW Many Stocks Make a Diversified Portfolio, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Seattle 1987, nr 3, s. 353-363.
  8. SIKORA W., Analiza portfelowa [w.] Ekonometria i badania operacyjne. Uzupełnienia z badań operacyjnych. Guzik B. (red. nauk.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998, s. 49-66.
  9. ZATOR K., Próba optymalizacji parametrów jednowskaźnikowego modelu Sharpe'a na podstawie notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, zeszyt 277, seria I, s. 236.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu