BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klůfa Jindřich
Tytuł
Sampling Inspection Plans from Numerical Point of View
Statystyczne plany odbiorcze z numerycznego punktu widzenia
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2004, nr 3-4, s. 19-31, bibliogr. 9 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Metody numeryczne, Statystyczne metody kontroli jakości, Statystyka matematyczna
Numerical methods, Statistical methods for quality control, Mathematical statistics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy statystycznej kontroli odbiorczej z wykorzystaniem schematów próbkowania dla pozostałości po odrzuceniu wadliwych partii. Rozważane są dwa typy planów odbiorczych AOQL: wedug oceny liczbowej właściwości oraz wedug zadanych charakterystyk (wszystkie elementy próbki są weryfikowane z użyciem właściwości liczbowych, reszta - po odrzuceniu wadliwych partii - według zadanych charakterystyk). Przedstawione plany odbiorcze porównano z odpowiadającymi im planami odbiorczymi Dodge-Romiga według zadanych charakterystyk. Algorytm numeryczny dotyczący przedstawionych planów został dołączony do artykułu (zaimplementowany w programie Mathematica). Analiza właściwości numerycznych zaproponowanych rozwiązań pozwala stwierdzić, że przy tym samym poziomie ochrony konsumenta plany odbiorcze według oceny właściwości liczbowych są bardziej ekonomiczne od planów Dodge-Romiga dotyczących zadanych charakterystyk.

The paper concerns the acceptance sampling plans when the remainder of rejected lots is inspected. Two types of AOQL plans are considered - for inspection by variables and for inspection by variables and attributes (all items from the sample are inspected by variables, the remainder of rejected lots is inspected by attributes). These plans are compared with the corresponding Dodge-Romig AOQL plans for inspection by attributes. An algorithm allowing the calculation of these plans (with the use of software Mathematica) was presented. From the results of numerical investigations it follows that under the same protection of consumer the AOQL plans for inspection by variables are in many situations more economical than the corresponding Dodge-Romig attribute sampling plans.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. COWDEN D. J., Statistical Methods of Quality Control, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1957.
  2. DODGE H. F., ROMIG H. G., Sampling Inspection Tables, John Wiley, New York 1959.
  3. JOHNSON N. L., WELCH B. L., Applications of the non-central t-distribution, Biometrika, 1940, 31, 362-389.
  4. KLUFA J., Acceptance sampling by variables when the remainder of rejected lots is inspected, Statistical Papers, 1994, 35, 337-349.
  5. KLUFA J., Dodge-Romig AOQL single sampling plans for inspection by variables. Statistical Papers, 1997,38,111-119.
  6. KLUFA J., Tables of sampling inspection plans by variables, Ekopress, Prague 2000.
  7. KLUFA J., PETRASKOVA V., Sampling Acceptance Plans for Practical Purposes, Operations Research and Decision 3-4, 2002, 85-92.
  8. LIKES J., KLUFA J., JAROSOWA E., Statistical Methods in Reliability and Quality Control, University of Economics, Prague 1991.
  9. WOLFRAM S., Mathematica, Addison-Wesley, 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu