BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świątek Jerzy, Galanc Tadeusz
Tytuł
Process Density Functions in the Problem of the Identification of a Barrier in the Functioning of a Certain Inventory Storage and Issue System
Funkcje gęstości procesu w zagadnieniu identyfikacji bariery funkcjonowania pewnego systemu gromadzenia i wydawania zapasów
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2004, nr 3-4, s. 83-89, bibliogr. 6 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Transport, Zapasy, Rachunek prawdopodobieństwa, Modele matematyczne
Transport, Inventories, Calculus of probability, Mathematical models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem badania jest bariera działania pewnego systemu gospodarki zapasami w przypadku, gdy wejście magazynu-zbiornika jest procesem niezagregowanym o dynamicznych parametrach. Wprowadzono układ równań różniczkowych, który speniają funkcje gęstości rozkadów prawdopodobieństwa stanów pośrednich podsystemu L. Układ ten wyraża związki między gęstościami i parametrami funkcjonowania podsystemu transportowego i parametrami procesu podaży produktu.

The subject matter of the investigation is a barrier to the functioning of a certain inventory system in the case where the storage input is a non-aggregated dynamic-parameter process. The authors derive a system of differential equations satisfied by probability distribution density functions for the intermediate stales of subsystem L. The system of equations expresses relations between the densities and the parameters of the functioning of the transport subsystem and the parameters of the products supply process.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. EHRHARDT R., WAGNER H.M., Inventory Models and Practice, [in:] Advanced Techniques in the Practice of Operations Research: Proceedings of the Reinhardsbrunn Conference on Inventory Processes, ed. by H.J. Greenberg et al., Mathematical Society of the German Democratic Republic, Berlin 1984.
  2. GALANC T., Intermediate States of a Process in the Problem of the Identification of a Barrier in the Functioning of a Certain Inventory Storage and Issue System, Systems Science, 1998, No. 2.
  3. GICHMANN I.I., SKOROCHOD A.W., Wstęp do teorii procesów stochastycznych, PWN, Warszawa 1968.
  4. KRÓL M., Ocena efektywnego wykorzystania zbiornika-magazynu w pewnym systemie gospodarki zapasami, Badania Operacyjne i Decyzje, 1992, No. 3.
  5. LAM YEH, Optimal Control of a Finite Dam-Discounted Cost Case, Kexue Tongbao 32 (2), 1987.
  6. ROGALSKA D., TOMASZEWICZ A.S., Metoda optymalizacji zapasów surowców w przypadku nieregularnych dostaw. Przegląd Statystyczny, 1990, No. 1-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu