BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gurgul Henryk, Majdosz Paweł
Tytuł
Effect of Dividend and Repurchase Announcements on the Polish Stock Market
Wpływ zapowiedzi wypłaty dywidendy oraz zapowiedzi umorzenia akcji na rynek akcji w Polsce
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2005, nr 1, s. 25-41, bibliogr. 24 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Dywidenda, Analiza symulacyjna, Giełda papierów wartościowych, Metody samowsporne
Dividend, Simulation analysis, Stock market, Bootstrap
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie zawartości informacyjnej ogłoszeń o wypłacie dywidendy oraz ogłoszeń o planowanym przez spółkę umorzeniu własnych akcji. Temat ten był przedmiotem wcześniejszych opracowań, a ich autorzy wnieśli istotny wkład w wyjaśnienie poruszanych zagadnień. Dotychczasowe prace dotyczyły jednak rynków akcji krajów wysoko rozwiniętych, głównie amerykańskiego rynku akcji. W artykule przedstawiono wyniki pierwszego tego typu badania, dotyczącego małego rynku wschodzącego, jakim jest rynek polski. Nasze wyniki mogą zatem służyć jako podstawa do porównania z rozwiniętymi rynkami krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Aby zagwarantować wiarygodność formułowanych wniosków, wyniki testów parametrycznych uzupełniono wynikami uzyskanymi w oparciu o testy nieparametryczne oraz techniki bootstrapowe. Dokonano analizy reakcji rynku na ogłoszenie o wypłacie dywidendy oraz ogłoszenie o umorzeniu akcji w oparciu o jednolitą metodykę. Nie spotykaliśmy tego w żadnym z wcześniejszych opracowań, co było powodem trudności w odgadnięciu relatywnej ważności zdarzeń obu typów. W ramach badania stwierdzono, że akcjonariusze spółek, które ogłosiły zamiar wypłaty dywidendy (zamiar umorzenia akcji) osiągnęli ponadprzeciętny zysk, średnio w wysokości 0,79 procent (1,30 procent, następnego dnia po ogłoszeniu. Akcjonariusze firm konkurencyjnych względem firmy ogłaszającej osiągnęli, drugiego dnia od ukazania się ogłoszenia, ponadprzeciętny zysk, średnio 0,69 procent (w przypadku zapowiedzi wypłaty dywidendy) lub doświadczyli ponadprzeciętnej straty 0,98 procent (w przypadku umorzenia). Podsumowując wyniki badania, należy stwierdzić, że programy wykupu własnych akcji wydają się być ważnym mechanizmem przepływu środków pieniężnych do akcjonariuszy. Zarówno ogłoszeniu o wypłacie dywidendy, jak i ogłoszeniu o umorzeniu akcji towarzyszy reakcja cen akcji sektorowych konkurentów. O ile jednak w przypadku dywidendy reakcja ta ma charakter dodatni, o tyle w przypadku zakupu akcji w celu ich

The main aim of this paper is to explore the information content of dividend and buy back announcements. Using daily data from the Warsaw Stock Exchange, we investigate the reaction of stock prices of the announcing firms as well as the industry rivals to the announcement issue. The regression analysis is carried out to explain the differences in magnitude of valuation effects across rivals.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AHARONY J., SWARY I., Quarterly dividend and earnings announcements and stockholders' returns: An empirical analysis, Journal of Finance, 1980, 35, 1-12.
 2. ALLEN F., BERNARDO A.E., WELCH I., A Theory of dividends based on tax clienteles. Journal of Finance, 2000, 55, 2499-2536.
 3. BERNHEIM B.D., Tax policy and the dividend puzzle. Journal of Economics, 1991, 22, 455-476.
 4. BROWN S.J., WARNER J.B., Using daily stock returns - The case of event studies. Journal of Financial Economics, 1985, 14, 3-31.
 5. CABLE J., HOLLAND K., Modelling normal returns in event studies: a model-selection approach and pilot study, The European Journal of Finance, 1999, 5, 331-341.
 6. CORRADO C.J., A nonparametric test for abnormal security-price performance in event studies, Journal of Financial Economics, 1989, 23, 385-395.
 7. DANN L., MASULIS R., MAYERS D., Repurchase tender offers and earnings. Journal of Accounting and Economics, 1991, 14, 217-251.
 8. DENIS D., Defensive changes in corporate payout policy: share repurchases and special dividends, Journal of Finance, 1990, 45, 1433-1456.
 9. ERWIN R., MILLER J., The intra-industry effects of open market share repurchase: contagion or competitive? Journal of Finance Research, 1983, 21, 389-406.
 10. FAMA E.F., FISHER L, JENSEN M., ROLL R., The adjustment of stock prices to new information, International Economic Review, 1969, 10, 1-21.
 11. GERKE W., FLEISCHER J., LANGER M., Kursejfekte durch Aktienriickkaufe - eine empirische Untersuchitng fur den deutschen Kapiialmarkt [in:] Borsig, Clemens/Coenenberg, Adolf G. (Hrsg.), Bewertung von Unternehmen: Strategie - Markt - Risiko, Kongress-Dokumentation 56. Deutscher Betriebswirtschafter-Tag 2002, Stuttgart, 2003, 275-304.
 12. GRULLON G., MICHAELY R., Dividends, share repurchases, and the substitution hypothesis. Journal of Finance, 2002, 57, 1649-1684.
 13. Gurgul H., Majdosz P., The information content of earning forecasts announcements: the case of the Polish stock exchange. Proceedings of the Thirtieth International Conference Macromodels'2003, W. Welfe, and A. Welfe (eds.),Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004, 87-102.
 14. Gurgul H., Mestel R., Schleicher C., Stock market reactions to dividend announcements: empirical evidence from the Austrian stock market, Financial Markets and Portfolio Management, 2003, 17, 332-350.
 15. IKENBERRY D., LAKONISHOK J., VERMALEN T., Market underreaction to open market share repurchases, Journal of Financial Economics, 1995, 39, 181-208.
 16. JENSEN M.C., Agency costs of free cashflow, corporate finance, and takeovers, American Economic Review, 1986, 76, 323-329.
 17. LAKONISHOK J., VERMALEN T., Anomalous price behaviour around repurchase tender offers. Journal of Finance, 1990,45, 455-477.
 18. LAUX P., STARKS L., YOON S.Y., The relative importance of competition and contagion intra-industry information transfer: an investigation of dividend announcements. Financial Management, 1998,27,5-12.
 19. MASULIS R., Repurchases by tender offer - an analysis of stock price changes. Journal of Finance, 1980,35,305-321.
 20. MCWILLIAMS A., SIEGEL D., Event studies in management research: theoretical and empirical issues, Academy of Management Journal, 1997, 40, 626-657.
 21. MESTEL R., GURGUL H., AR1MA modeling of event induced slock price reactions in Austria, Central European Journal of Operations Research, Springer-Verlag, 2003, 11, 317-333.
 22. MILLER M.H., ROCK H., Dividend policy under asymmetric information, Journal of Finance, 1985, 40, 1031-1051.
 23. OTCHERE I., ROSS M., Do share buy back announcements convey firm-specific or industry-wide information? A test of the undervaluation hypothesis, International Review of Financial Analysis, 2002,11,511-531.
 24. STEPHEN C.P., WEISBACH M.S., Actual shares requisitions in open market repurchase programs, Journal of Finance, 1998, 53, 313-333.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu