BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biesaga-Słomczewska Elżbieta Jadwiga
Tytuł
Kompetencje menedżerskie na tle wyzwań konkurencji globalnej - profil polskiego menedżera
Źródło
Przegląd Organizacji, 2005, nr 6, s. 22-25
Słowa kluczowe
Kompetencje kierownicze, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Globalizacja działań przedsiębiorstwa
Managerial competencies, Enterprise competitiveness, Globalization of enterprise activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polskie firmy pragnąc stać się przedsiębiorstwami globalnymi musza stanąć przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest odpowiedni rozwój kompetencji. Według autorki, polscy menedżerowie w większości nie rozumieją nowego otoczenia przedsiębiorstwa, co być może wynika z braku doświadczenia w gospodarce rynkowej. To powoduje, że nie mogą skutecznie odpowiadać na wyzwanie globalizacji, które to otoczenie kształtuje.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. BIESAGA-SŁOMCZEWSKA E. J., Marketing personalny - założenia i praktyka polskich firm, [w:] Marketing - narzędzia i obszary zastosowań, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 168, UŁ, Łódź 2003, s. 87-97.
 2. BORKOWSKA S., Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski o rozwój zasobów ludzkich, [w:] (red) A. LUDWICZYŃSKI, Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2002, s. 9.
 3. BORKOWSKA S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 4. BRILMAN J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 343.
 5. DRUCKER P. F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999, s. 14.
 6. Employer Brand Evolution: A Guide to Building Loyalty in Your Organization, Versant InterBrand Brand Papers 2001 (www.brandchannel.com).
 7. FORLICZ S., Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, PWN, Warszawa 2001, s. 32.
 8. FULMER W. E., Human Resource Management: The Right Hand of Strategy Implementation, "Human Resource Planning", vol. 12, 1995, nr 4.
 9. GWIAZDA A., Ewolucja menedżerskiej wiedzy, "Manager" 2002, nr 6.
 10. HAMEL G., PRAHALAD C. K., Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston 1994.
 11. HOLSTEIN-BECK M., Jak być menedżerem, CIM, Warszawa 1996, s. 25.
 12. KOTTER J. P., Przewodzenie procesem zmian: przyczyny niepowodzeń, "Harvard Business Review" 2004, nr 17 (www.harvard.com).
 13. KUC B. R., Od zarządzania do przywództwa, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa 2004
 14. M. RYBAK (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003, s. 16.
 15. MAJCHERCZYK M., Zarządzanie wiedzą zmienia rolę menedżera, "Manager" 2003, nr 3
 16. NIZIŃSKA K., Menedżer przywódca, "Manager" 2002, nr 6.
 17. PROBST G., RAUB S., ROMHARDT K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 10.
 18. RATYŃSKI W., Menedżerskie i organizatorskie metody zarządzania, C. F. Muller. Akademia Prawa, Warszawa 2002, s. 312.
 19. RUTKOWSKI I. P., Zasoby intelektualne firmy i inteligentny system informacyjny strategii marketingowych, "Marketing i Rynek" 2003, nr 1.
 20. SCHNEIDER B., BOWEN D. E., Winning the Service Game, Harvard Business School Press, Boston 1995
 21. SCHWAN K., SEIPEL K. G., Marketing kadrowy, BECK C. H., Warszawa 1996
 22. SENGE P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 12.
 23. SIKORSKI Cz., Science, Technology and Industry Scoreboard 2001, Towards a Knowledge, Based Economy 2001, s. 35-38.
 24. ULRICH D., HALBROOK R., MEDER D., STUCHLIK M., Employee and Customer Attachment: Synergies for Competitive Advantage, "Human Resource Planning" 1991, nr 2, s. 89-102.
 25. ULRICH D., Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi. Nowe wyzwania, nowe role, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 17.
 26. URLICH D., LAKE D., Organizational Capabicity: Competing from the Inside/Out. Wiley, New York 1990
 27. WAWRZYNIAK B., Budowanie przedsiębiorstwa opartego na wiedzy. O niektórych dylematach transformacji, [w:] (red.) A. LUDWICZYŃSKI, Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2002, s. 33.
 28. ZBIEGIEŃ-MACIĄG L., Marketing personalny, Warszawa 1996
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu