BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwiklicki Marek (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Ewolucja zrównoważonej karty wyników
Źródło
Przegląd Organizacji, 2005, nr 6, s. 26-28, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Organizacja biznesu, Strategiczna Karta Wyników
Enterprise management, Business management, Balanced Scorecard (BSC)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia rozwój BSC (Balanced Scorecard; zrównoważona karta wyników) który jest przykładem powszechnego zjawiska, jakim jest ewolucja metod, często nie dostrzeganego zarówno przez praktyków jak i teoretyków. Stąd też wynikają niejasności podczas prezentacji metod, ponieważ przedmiotem są różne studia metody.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balanced Scorecard Collaborative Awards Certification to SAP'" Strategic Enterprise Management(tm), http://www.bscol.com/bscol/press/index.cftn7id=CD808362-BC09-11D4-A8C400508BDC96C1
 2. BOURGUIGNON A, MALLERET V., N0RREKLIT H. [2001], Balanced Scorecard versus French Tableau de Bord: Beyond Dispute, a Cultural and Ideological Perspective, "Les Cahiers de Recherche", nr 724.
 3. ĆWIKLICKI M. [2005], Hoshin kanri a zrównoważona karta wyników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" (w druku).
 4. IDS Scheer Polska [2005], "IDS Scheer rozpoczyna współpracę z Davidem P. Nortonem i Robertem S. Kapłanem", dostęp: http://www.ids-scheer.pl/index2.php7strona=news/news71.php, dostęp: 10.01.2005.
 5. KAPLAN R.S., NORTON D.P [2001], Strategiczna karta wyników. Praktyka, Wyd. CIM, Warszawa.
 6. KAPLAN R.S., NORTON D.P [2002], Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, wyd. 2, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 7. KAPLAN R.S., NORTON D.P. [1993], Putting the Balanced Scorecard to Work, "Harvard Business Review", wrze-sień-październik, s. 134-147.
 8. KAPLAN R.S., NORTON D.P. [1996a], The Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, Boston.
 9. KAPLAN R.S., NORTON D.P. [1996b], Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, "Harvard Business Review" 74, 1, s. 75-85.
 10. KAPLAN R.S., NORTON D.P. [1997], Why Does Business Need a Balanced Scorecard?, "Journal of Cost Management" 11, 3, s. 5-10.
 11. MARTYNIAK Z. [1987], Organizatoryka, PWE, Warszawa.
 12. MARTYNIAK Z. [1998], HOSHIN -japońska metoda zarządzania, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 13. MARTYNIAK Z., MOSZORO B. [2001], Podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania, [w:] Zarządzanie firmą - teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia. Management - Theory and Practice. Selected Issues, red. W. WASZKIELEWICZ, Wydział Zarządzania Akademii Gómi-czo-Hutniczej w Krakowie, Kraków, s. 15-24.
 14. MEADE D., The Regulatory Dimension and the Balanced Scorecard, "BetterManagement.com" http://www.better-management.com/Library/Library.aspx7LibraryID=10557.
 15. MORISAWA T. [2002], Building Performance Measurement Systems with the Balanced Scorecard Approach, "Nomura Research Institute (NRI) Papers", nr 45, kwiecień 1.
 16. NORTON D. [2002], Managing Strategy is Managing Change, "Balanced Scorecard Report", vol. 4, nr I, styczeń-luty.
 17. Przegląd popularnych koncepcji zarządzania [2004], "Zarządzanie na Świecie", nr 1, s. 10-17.
 18. SchneidermanA.M. [2004], Analog Devices: 1986-1992. The First Balanced Scorecard, http://www.schneiderman. com/Concepts/The_First_Balanced_Scorecard/BSC_INTRO-AND CONTENTS.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu