BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Andrzej
Tytuł
Kierunki i trendy restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłu obronnego w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej
Źródło
Przegląd Organizacji, 2005, nr 6, s. 33-37
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Przemysł obronny, Konsolidacja przedsiębiorstw, Prywatyzacja restrukturyzacyjna
Restructuring of enterprises, Defense industry, Consolidation of companies, Restructuring privatisation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone Ameryki
Western Europe, United States of America (USA)
Abstrakt
Autor zauważa, że przemysł obronny na świecie od końca lat 80. XX wieku znajduje się w fazie głębokiej restrukturyzacji. Do zasadniczych kierunków tych zmian zalicza: konsolidację przedsiębiorstw, współpracę międzynarodową, prywatyzację oraz zmiany w strukturze prac badawczych i produkcji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza sektorowa konwersji przemysłu zbrojeniowego w Polsce w okresie transformacji gospodarki na system rynkowy (lata 1989-1997), praca zbiorowa pod red. M. DANILUKA, INE UW, Warszawa 1999
 2. Arms Industry Limited, red. H. WULF, SIPRI, Oxford University Press, New York 1993, s. 162-190
 3. BILL I., Europejski przemysł zbrojeniowy, "Wiedza Obronna" 2001, nr 2, s. 19
 4. BOWMAN E. H., SINGH H., Corporate Restructuring: Reconfiguring the Firm, "Strategic Management Journal", vol. 14, wydanie specjalne, 1993, lato, s. 6.
 5. BRZOSKA M., LOCK P., Restructuring of Arms Production in Western Europe, SIPRI, Oxford 1992, rozdz. 7, 8, 10, 11, 12
 6. CHUTER A., VT Group Sets Sights on U.S. Bases "Defense News", 29.11.2004, s. 17.
 7. CHYŁKOWSKI H., WIECZOREK P., Proces restrukturyzacji krajowego przemysłu obronnego w latach 1990-1997 na tle zmian zachodzących w sektorze zbrojeniowym europejskich państw NATO, Akademia Obrony Narodowej - Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 1998, s. 16-22
 8. COFFMAN V. D., The Defence Industry Today: Implication for Transatlantic Cooperation, wykład wygłoszony przed Radą Atlantycką oraz Centrum Reform Europejskich (Centre for European Reform) w Waszyngtonie 04.05.2000 r., INTERNET: www.lockheedmartin.com/news/coffman5-4-00.
 9. EADS, "Polska Zbrojna", 18.01.2004, nr 3 (365); Siła Europy, "Nowa Technika Wojskowa" 2002, nr 1, s. 57
 10. GEORGE D., Ekonomiczne i polityczne implikacje umiędzynarodowienia się przemysłów obronnych [w:] Transformacja przemysłu obronnego u progu XXI wieku, IVMiędzynarodowa Konferencja Naukowa, VI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Kielce 3-4. 09.1998, Ministerstwo Skarbu Państwa - Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu, Kielce 1998, s. 29-37
 11. HYPKI T., Przemysł zbrojeniowy 2000. Na świecie stagnacja, w Polsce upadek, "Raport: Wojsko - Technika -Obronność" 2001, nr 9, s. 10.
 12. HYPKI T., Przemysł zbrojeniowy 2001, "Raport: Wojsko - Technika - Obronność" 2002, nr 12, s. 12-14
 13. Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji sektora obronnego, NIK, Warszawa 2004.
 14. LIKOWSKI M., ŁUCZAK W., ZAŁOGA S., Armia czasów wojny i transformacji, "Raport: Wojsko -Technika - Obronność" 2003, nr 11, s. 4-8.
 15. LIS A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa: analiza komparatywna istoty zjawiska restrukturyzacji przedsiębiorstwa w ujęciu wybranych koncepcji amerykańskich i polskich, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 9
 16. PIĄTKOWSKI K., Przyszłość polskiego przemysłu zbrojeniowego (Cz. II), "Nowa Technika Wojskowa" 2002, nr 2, s. 21-22
 17. POLAŃCZYK M., DOMINIK A., Rywalizacja firm USA i Europy trwa, "Raport: Wojsko - Technika - Obronność" 1999, nr 9
 18. REHNSTROM F., Moving Towards Network Centric Warfare, "Military Technology", 2002, Special Issue: Defence and Procurement in Sweden, vol. XXVI.
 19. RYBA Z., Nowe struktury europejskiego przemysłu zbrojeniowego, "Wojskowy Przegląd Techniczny i Logistyczny" 2000, nr 6, s. 15-16; s. 35
 20. SAPIJASZKA Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa: szansę i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 24-28.
 21. SKONS E., WEIDACHER R., Arms Production [w:] SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security, Stockholm Peace Research Institute, Oxford University Press, New York 2002
 22. The Implementation of Swedish Network Based Defence, "Military Technology" 2002, Special Issue: Defence and Procurement in Sweden, Vol. XXVI.
 23. TRAN P., BAE, Finmeccanica Expand, EADS Awaits Next Move, "Defense News", 13.12.2004, s. 8.
 24. TRAN P., New Heft for French C4ISR, "Defense News", 01.11.2004, s. 1, 8.
 25. WALIGÓRA Z., Zachodnioeuropejska współpraca w dziedzinie przemysłu obronnego, Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON, Wydawnictwo A. Marszałek, Warszawa 2001, s. 25.
 26. WIECZOREK P., Konsolidacja kapitałowa polskiego przemysłu obronnego w latach 2002-2005, "Kontrola Państwowa" 2003, nr 3.
 27. WIECZOREK P., Przemysł obronny państw NATO w nowych realiach polityczno-wojskowych i ekonomicznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1994, s. 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu