BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Duraj Agnieszka Natasza
Tytuł
Wpływ rezerw na zobowiązania długoterminowe w kształtowaniu polityki dywidendy przez publiczne spółki akcyjne
Źródło
Przegląd Organizacji, 2005, nr 6, s. 38-41
Słowa kluczowe
Rezerwy celowe, Dywidenda, Spółki akcyjne
Adjusted reserves, Dividend, Joint stock companies
Abstrakt
Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie roli i znaczenia tworzenia rezerw na zobowiązania długoterminowe w kształtowania polityki dywidendy przez publiczne spółki akcyjne. Realizacja tego celu oparta została na weryfikacji empirycznej hipotezy badawczej stanowiącej, że wzrostowi rezerw na zobowiązania towarzyszy polityka malejących wypłat dywidendy w publicznych spółkach akcyjnych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ASB Welcomes Proposals to Reform Capital Maintenance, "Accountancy", lipiec 2004, vol. 134, s. 14.
 2. BROWN H. G., Division of Retained Earnings to Reflect Business Needs, "Accounting Review", kwiecień 1957, vol. 32, s. 259.
 3. CASSIDY M., WILD K., The Devil is in the Detail, section: Provisions, "Management Accounting: Magazine for Chartered Management Accountants", wrzesień 1999, vol. 77, s. 32.
 4. CHEFFINS B. R., Company Law: Theory, Structure and Operation, Oxford 1997, s. 524-525.
 5. Exposure Draft on Amendment to FRSSE, "Management Accounting: Magazine for Chartered Management Accountants", wrzesień 1999, vol. 77, s. 42.
 6. GMYTRASIEWICZ M., Rezerwy w księgach rachunkowych. Tworzenie, wykorzystywanie, rozwiązywanie, Difin, Warszawa 2002, s. 10.
 7. Has the "Big Bath" Finally Sprung a Leak?, "Management Accounting: Magazine for Chartered Management Accountants", maj 1999, vol. 77, s. 5.
 8. KUBLER F., A Comparative Approach to Capital Maintenance: Germany, "European Business Law Review", wrzesień/październik 2004, vol. 15, s. 1031-1036
 9. LEYETE P., The Regime of Capital Maintenance Pertaining to Public Companies, Its Reform and Alternatives, "Business Law Review", kwiecień 2004, vol. 25, s. 84-93
 10. MERKT H., Creditor Protection and Capital Maintenance from a German Perspective, "European Business Law Review", wrzesień/październik 2004, vol. 15, s. 1045-1058
 11. PONIATOWSKA L., Klasyczne rezerwy rachunkowości i bierne rozliczenia miedzy okresowe, część II, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 10/ 2004, s. 7.
 12. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, "Management Accounting: Magazine for Chartered Management Accountants", październik 1997, vol. 75, s. 4.
 13. Reserves and Retained Income. Supplementary Statement No. 1, Committee on Concepts and Standards Underlying Corporate Financial Statements, American Accounting Association, Accounting Review, kwiecień 1951, vol. 26, s. 153.
 14. ROSIŃSKA A., RYTWIŃSKA M., Rezerwa czy zobowiązanie warunkowe - prawidłowa kwalifikacja operacji gospodarczych, "SFK" nr 13 (415), 29 marca 2003 r., s. 47.
 15. Second Council Directive 77/91/EEC of 13 December 1976 on the Harmonization of European Company Law.
 16. SIMON J., A Comparative Approach to Capital Maintenance: France, "European Business Law Review", wrzesień/październik 2004, vol. 15, s. 1037-1044
 17. SMITH H. M., The Uses of Reserves on the Right - Hand Side of the Balance Sheet, "Accounting Review", styczeń 1960, vol. 35, s. 100.
 18. WALIŃSKA E., Rezerwy w polskim prawie bilansowym, "Acta Universitatis Lodziensis", "Folia Oeconomica" 159/2002, s. 67, 71-72.
 19. WAŚLICKI T., Problemy związane z ewidencją zaliczek na dywidendę, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 3/2004, s. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu