BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matkowski Zbigniew, Próchniak Mariusz
Tytuł
Zbieżność rozwoju gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w stosunku do Unii Europejskiej
Economic convergence within the CEE and towards the EU
Źródło
Ekonomista, 2005, nr 3, s. 293-320, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Koniunktura gospodarcza, Dochód narodowy, Analiza porównawcza
Economic development, Business trends, National income, Comparative analysis
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Artykuł zawiera ocenę zbieżności rozwoju gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w porównaniu z Unią Europejską pod względem wyrównywania poziomów dochodów oraz podobieństwa wahań koniunktury. Analiza obejmuje lata 1993-2003. Szczególną uwagę zwrócono na zbadanie zbieżności rozwoju 8 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które przystąpiły w 2004 r. do Unii Europejskiej (Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry), zarówno między nimi, jak i względem dotychczasowego obszaru Wspólnoty (UE-15). Zbieżność poziomów rozwoju została przeanalizowana przez porównanie wysokości dochodu per capita oraz stóp wzrostu realnego PKB na 1 mieszkańca. Zbieżność wahań cyklicznych została zbadana przez analizę dynamiki produkcji przemysłowej oraz wskaźników koniunktury w przemyśle opartych na wynikach badań ankietowych.

The paper presents the analysis of the economic convergence among 8 countries of CEE (new entrants to the EU) and the EU-15. The equalisation of income levels is measured by b and s coefficients while the synchronisation of cyclical movements is analysed by the changes in the industrial production index and industrial confidence indicator based on survey data. The analysis covers the period 1993-2003. CEE countries reveal a market convergence with the European Union, both as regards incom levels and cyclical fluctuation. The CCE countries also show some convergence between themselves, particulary within the three subregional groups. Trade and capital links between the CEE countries and the EU have been already very strong. Therefore, we should not expect a significant acceleration of economic convergence just after their EU-accession. As compared with the other studies by now, this analysis shows a much stronger economic convergence between CEE and EU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldwin R., Francois J.F., Fortes R., The Costs and Benefits of Enlargement: The Impact on the EU and Central Europe, "Economic Policy" 1997, nr 24.
 2. Barro R., Sala-i-Martin X., Convergence, "Journal of Political Economy" 1992, nr 100.
 3. Barro R., Sala-i-Martin X., Economic Growth, McGraw-Hill, New York 1995.
 4. Ben-David D., Trade, Growth and Disparity Among Nations, w: Trade and Poverty, WTO, Geneva 2000.
 5. Boone L., Maurel M., Economic Convergence of the CEECs with the EU, "CEPR Discussion Paper" 1998, nr 2018.
 6. Breuss F., Macroeconomic Effects of EU Enlargement for Old and New Members, "WIFO Working Paper" 2001, nr 143.
 7. Darvas Z., Szapry G., Business Cycle Synchronization in the Enlarged EU: Comovements in the (Soon-to-be) New and Old Members, "Working Paper of the Magyar Nemzeti Bank" 2004-1, 2004.
 8. Direction of Trade Statistics, IMF, Washington 2004.
 9. Doyle P., Kuis L., Jiang G., Real Convergence to EU Income Levels: Central Europe from 1990 to the Long Term, "IMF Working Paper" 2001, nr 01/146.
 10. Estrin S., Urga G., Lazarova S., Testing for Ongoing Convergence in Transition Economies, 1970 to 1998, "Journal of Comparative Economics" 2001, nr 29.
 11. Hageman H., The Macroeconomics of Accession: Growth, Convergence and Structural Adjustment, "Structural Change and Economic Dynamics" 2004, nr 15.
 12. Havrylyshyn O., Recovery and Growth in Transition: A Decade of Evidence, "IMF Staff Paper" 2001, nr 48.
 13. International Financial Statistics Yearbook, IMF, Washington 2002.
 14. Kejak M., Seiter S., Vavra D., Accession Trajectories and Convergence: Endogenous Growth Perspective, "Structural Change and Economic Dynamics" 2004, nr 15.
 15. Kocenda E., Macroeconomic Convergence in Transition Countries, "Journal of Comparative Economics" 2001, nr 29.
 16. Korhonen I., Some Empirical Tests on the Integration of Economic Activity Between the Euro Area and the Accession Countries, "BOFIT Discussion Paper" 2001, nr 9.
 17. Korhonen L., Fidrmuc J., Similarity of Supply and Demand Shocks Between the Euro Area and the Accession Countries, "Focus on Transition" 2001, nr 2.
 18. Kroger J., Sdrakas N., Viguie C., Cyclical Convergence in the Euro Area: Evidence from the Economic Indicator, referat przedstawiony na seminarium RWI, Essen 2003.
 19. Krugman P., Geography and Trade, MIT Press, Cambridge, Mass. 1991.
 20. Kutan A.M., Yigit T.M., Nominal and Real Stochastic Convergence of Transition Economies, "Journal of Comparative Economics" 2004, nr 32.
 21. Leading Indicators and Business Cycles in Member Countries 1960-1985, OECD, "Main Economic Indicators. Sources and Methods" 1987, nr 39.
 22. Lejour A.M., de Mooij R.A., Nahuis R., EU Enlargement: Economic Implications for Countries and Industries, CBP document no. 00l, 2001.
 23. Lucas R.E., On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics" 1988, nr 22.
 24. Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N., A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics" 1992, nr 107.
 25. Marini M., Convergence of Candidate Countries to European Union: An Analysis on Industrial Production Index Using Dynamic Factor Model, referat przedstawiony na kolokwium Eurostat, Luxembourg 2003.
 26. Martin C., Velazquez F.J., Funck B., European Integration and Income Convergence. Lessons for Central and Eastern European Countries, "World Bank Technical Paper" 2001, nr 514.
 27. Matkowski Z., Sytuacja gospodarcza w krajch postsocjalistycznych - ekonomiczne i społeczne efekty transformacji, "Ekonomista" 2003, nr 6.
 28. Matkowski Z., Post-Socialist Countries: Macroeconomic Performance, Growth Prospects, and Social Welfare, "Eastern European Economics" 2004, nr 3.
 29. Matkowski Z., Próchniak M., Economic Convergence in the EU Accession Countries, w: Composite Indicators of Business Activity for Macroeconomic Analysis (red. Z. Matkowski), "RIED Papers and Proceedings", vol. 74, SGH, Warszawa 2004.
 30. Matkowski Z., Próchniak M., Real Economic Convergence in the EU Accession Countries, "International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies", lipiec-sierpień 2004, vol. 1-3.
 31. Report on the European Economy 2004, EEAG, Munich 2004.
 32. Romer P.M., Increasing Returns and Long Run Growth, "Journal of Political Economy" 1986, nr 94.
 33. Romer P.M., Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy" 1990, nr 98.
 34. Sarajevs V., Convergence of European Transition Economies and the EU: Wliat Do the Data Show?, "BOFIT Discussion Paper" 2001, nr 13.
 35. Solow R., A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics" 1956, nr 70.
 36. The Economic Impact of Enlargement, European Commission, "Enlargement Paper" 2001, nr 4.
 37. Transition Report 2003: Integration and Regional Cooperation, EBRD, London 2003.
 38. Viner J., The Custom Union Issue, Carnegie Endowment for International Peace, New York 1950.
 39. World Economic Database, IMF, kwiecień 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu