BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nieborak Tomasz
Tytuł
Tulipanomania - historyczne aspekty wykorzystania instrumentów pochodnych
Źródło
Rynek Terminowy, 2004, nr 2, s. 100-110, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Instrumenty pochodne, Rynek instrumentów pochodnych, Kryzys finansowy
Derivatives, Derivatives market, Financial crisis
Kraj/Region
Holandia
Netherlands
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zjawiska tulipanomanii przez pryzmat zagadnień prawno-społeczno-ekonomicznych. Do dziś zjawisko to stanowi w literaturze przedmiotu jeden z podstawowych wzorów niekontrolowanej spekulacji i fundamentalny przykład niewłaściwego wykorzystania instrumentów pochodnych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A Rambling Romp through Tulip History, www.bulb.com.
 2. J. Balicki, M. Bogucka, Historia Holandii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989 r.
 3. Brockhaus. Die Enzyklopädie, tom 22, F. A. Brockhaus, Mannheim 2001 r.
 4. E. Chancellor, Historia spekulacji finansowych, Muza SA, Warszawa 2001 r.
 5. D. F. Channon, Global Banking Strategy, John Wiley&Sons Inc., New York 1990 r.
 6. E. Chrabonszczewska, K. Kalicki, Teoria i polityka kursu walutowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1996 r.
 7. J. H. Cochrane, Review of "Famous First Bubbles" by Peter M. Garber, http://gsbwww.uchicago.edu/fac/john.cochrane/research/Papers/.
 8. B. Cohen, The Edge of Chaos. Financial Booms, Bubbles, Crashes and Chaos, John Wiley&Sons, Chichester, 1996 r.
 9. M. Dash, Tulipomania: The Story of the World's Most Coveted Flower & the Extraordinary Passions It Aroused, Three Rivers Press, 2001 r.
 10. A. Fierla, Giełdowy rynek opcji na akcje. Możliwości rozwoju w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997 r.
 11. R. R Flood, R M. Garber, Speculative Bubbles, Speculative Attacks, and Policy Switching, The MIT Press, Cambridge, 1994 r.
 12. F. Galimberti, When Man is a Bubble, etruria oggi
 13. R M. Garber, Tulipmania, Journal of Political Economy, vol. 97, no. 3, 1989 r.
 14. W. Grabowski, Instrumenty pochodne a współczesne kryzysy finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998 r.
 15. Z. Herbert, Martwa natura z wędzidłem, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1993 r.
 16. Ch. A. Hartwell, Crises and Contagion in the Globalized Economy, w: The Japan Program's Working Papers Series on Globalization, Paper no 4, Inter-American Development Bank
 17. Ch. R Kindleberger, Szaleństwo, panika, strach. Historia kryzysów finansowych, WIG-Press, Warszawa 1999 r.
 18. J. R. Lott Jr., Fables That Arenl Worth the Price of A Tulip, The Wall Street Journal, 2 August 2000 r.
 19. Ch. Mackay, Niezwykłe złudzenia i szaleństwa tłumów, Wig-Press, Warszawa 1999 r.
 20. N. Nathanson, Tulipmania in 1637. Corporate scanadals have deep roots, Strategic Directon, vol. 19 no 6 2003 r.
 21. T. Nieborak, Aspekty ryzyka na tle działalności finansowej, Aktualności Rachunkowo-Podatkowe, nr 2, 2002 r.
 22. N. W. Posthumus, The tulip mania in Holland in the years 1636 and 1637, Journal of Economic and Business History, vol. I, no 4, August 1929 r.
 23. G. Pretki, Charakterystyka giełdowych kontraktów opcyjnych, Pochodne instrumenty finansowe, "PROMOCJA" Biuro Usług Promocyjnych, str. 73-81, Poznań 1996 r.
 24. Reuters, Instrumenty pochodne. Wprowadzenie, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001 r.
 25. A. Shales, The intrinsic value of tulips to Dutch investors, Financial Times, June 6th, 2000 r.
 26. D. J. C. Smant, Famous first bubbles? Tulipmania, na: www.few.eur.nl.
 27. L. Sobolewski [red. nauk.], Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 1999 r.
 28. The New Encyclopaedia Britannica, vol. 12, Encyclopaedia Britannica, London 1998 r.
 29. Tulimania Redux, w: USBanker, July 1996 r.
 30. Tulipmania. The queen of the night, The Economist, October 31st, 1998 r.
 31. S. Woyzbun, Giełda. Przeszłość, organizacja obecna, obroty, Nakładem Bratniej Pomocy Studentów Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie, Warszawa 1928 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu