BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Metelska-Szaniawska Katarzyna, Milczarek Dominika
Tytuł
Reformy gospodarcze w krajach postsocjalistycznych w świetle badań ekonomii politycznej
Źródło
Ekonomista, 2005, nr 3, s. 387-407, bibliogr. 78 poz.
Słowa kluczowe
Reformy gospodarcze, Restrukturyzacja gospodarki, Ekonomia polityczna, Kraje postkomunistyczne
Economic reforms, Economic restructuring, Political economy, Post-communist countries
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia, Azja Środkowa
Central and Eastern Europe, Central Asia
Abstrakt
Niniejsza praca stanowi przegląd koncepcji dotyczących oddziaływania czynników politycznych na zróżnicowanie we wdrażaniu i podtrzymywaniu reform gospodarczych w krajach postsocjalistycznych Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej w latach 90. Celem pracy jest pokazanie, iż mimo znacznego zróżnicowania podejść, badania pozwoliły na wyjaśnienie czynników determinujących kształt reform w krajach postsocjalistycznych oraz czynników wpływających na tempo przejścia od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej. Główny nacisk w pracy położony jest na wpływ czynników społeczno-politycznych oraz ideologicznych na przekształcenia systemu gospodarczego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agh A., From Nomenklatura to Clientura: The Emergence of New Political Elites in East Central Europe, w: Stabilizing Fragile Democracies: Comparing New Party Systems in Southern and Eastern Europe, red. G. Pridham i P. Lewis, Routledge, London 1996.
 2. Aghion P., Blanchard O., On the Speed of Transition in Central Europe, NBER Macroeconomics Annual, MIT Press, Cambridge, Mass 1994.
 3. Alesina A., Perotti R., Budget Deficits and Budget Institutions, "NBER Working Paper" 1995, nr 5556.
 4. Allio L., Dobek M., Mikhailov N., Weimer D., Post-Communist Privatisation as a Test of Theories of Institutional Change, w: The Political Economy of Property Rights, red. D. Weimer, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 5. Alston L., Empirical Work in Institutional Economics, w: Empirical Studies in Institutional Change, red. L. Alston, T. Eggertsson i D. North, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
 6. Balcerowicz L., Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 7. Bardhan P Alternative Approaches to the Theory of Institutions in Economic Development, w: The Economic Theory of Agrarian Institutions, red. P. Bardhan, Clarendon Press, Oxford 1989.Birch S., Nomenklatura Democratization: Electoral Clientelism in Post Soviet Ukraine, "Democratization" 1997, nr 4(4).
 8. Bortolotti B., Fantini M., Siniscalco D., Privatization and Institutions: A Cross Country Analysis, Fondazione Mattel 1999.
 9. Boycko M., When Higher Incomes Reduce Welfares: Queues, Labor Supply, and Macroeconomic Equilibrium in Socialist Economies, "Quarterly Journal of Economics" 1992, nr 107.
 10. Campos N., Never Around Noon: On the Nature and Causes of the Transition Shadow, Center for Economic Research and Graduate Education Discussion Paper nr 19, Prague 2000.
 11. Castanheira M., Popov V., Framework Paper on the Political Economics of Growth in Transition Countries, Global Development Network, Washington 2000.
 12. Colombatto E., Macey J., A Public Choice View of Transition in Eastern Europe, "Journal of Public Finance and Public Choice" 1994, nr 12.
 13. de Janvry A., The Agrarian Question and Reformism in Latin America, The John Hopkins University Press, Baltimore, London 1981.
 14. De Melo M., Denizer G., Gelb A., Patters of Transition: From Plan to Market, "The World Bank Economic Review" 1996, nr 10(3).
 15. Dewatripont M., Roland G., The Design of Reform Packages under Uncertainty, "American Economic Review" 1995, nr 85.
 16. Dewatripont M., Roland G., Economic Reform and Dynamic Political Constraints, "Review of Economic Studies" 1992, nr 59.
 17. Eggertsson T., The Economics of Institutions in Transition Economies, w: Institutional Change and the Public Sector in Transitional Economies, red. S. Schiavo-Campo, The World Bank, Washington, "World Bank Discussion Paper" 1994, nr 241.
 18. Ekonomia polityczna konsolidacji reform, red. J. Kochanowicz, Centrum Analiz Spoleczno-Ekonomicznych, Raporty CASE nr 29, Warszawa 1999.
 19. Fidrmuc J., Political Support for Reforms: Economics of Voting in Transition Countries, "European Economic Review" 2000, nr 44.
 20. Fingelton J., Fox E., Neven D., Seabright P., Competition Policy and the Transformation of Central Europe, Centre for Economic Policy Research, London 1996.
 21. Fischer S., Sahay R., Vegh C., Stabilization and Growth in Transition Economies: The Early Experience, "Journal of Economic Perspectives" 1996, nr 10(2).
 22. Fish M.S., The Determinants of Economic Reform in the Post-Communist World, "East European Politics and Societies" 1998, nr 12(1).
 23. Friedman E., Johnson S., Kaufmann D., Zoido-Lobaton P., Dodging the Grabbing Hand: The Determinants of Unofficial Activity in 69 Countries. Artykuł zaprezentowany podczas Fifth Nobel Symposium in Economics: The Economics of Transition, Stockholm 1999.
 24. From Plan to Market: Development Report 1996, Bank Światowy, Oxford University Press, New York 1996.
 25. Greskovits B., Konsolidacja reform ekonomicznych: doświadczenia węgierskie i wskazówki dla Polski. w: Ekonomia polityczna konsolidacji reform, red. J. Kochanowicz, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Raporty CASE nr 29, Warszawa 1999.
 26. Grilli V., Masciandaro D., Tabellini G., Political and Monetary Institutions and Public Financial Policies in the Industrial Countries, "Economic Policy" 1991, nr 13.Hagedorn K., Reasons and Options for Analysing Political Institutions and Processes, w: The Significance of Politics and Institutions for the Design and Formation of Agricultural Policies, red. K. Frohberg, P. Weingarten, Wissenschaftsverlag, Vauk, Kiel 1999.
 27. Haggard S., Kaufman R., The Political Economy of Democratic Transitions, Princeton University Press, Princeton 1995
 28. Hanson S., The Leninist Legacy and Institutional Change, "Comparative Political Studies" 1995, nr 28(2)
 29. Hayami Y., Land Reform, w: Politics and Policy Making in Developing Countries, Perspectives on the New Political Economy, red. G. Meier, International Center for Economic Growth Press, San Francisco 1991.
 30. Hellman J., Constitutions and Economic Reform in Post-Communist Countries, w: The Rule of Law and Economic Reform in Russia, red. K. Pistor, J. Sachs, Westview Press, Boulder 1997.
 31. Holmes S., Conceptions of Democracy in the Draft Constitutions of Post-Communist Countries, w: Markets, States and Democracy. The Political Economy of Post-Communist Transformation, red B. Crawford, Westview Press, Boulder 1995.
 32. Jackson J., Klich, J., Poznańska K., Economic Transition and Elections in Poland, "Economics of Transition" 2003, nr 11(1).
 33. Johnson S., Kaufmann D., McMillan J., Woodruff C, Why Do Firms Hide? Bribes and Unofficial Activity after Communism, artykuł zaprezentowany podczas Fifth Nobel Symposium in Economics: The Economics of Transition, Stockholm 1999.
 34. Johnson S., Kaufmann D., Shleifer A., The Unofficial Economy in Transition, "Brookings Papers on Economic Activity" 1998, nr 2.
 35. Kitschelt H., Formation of Party Cleavages in Post Communist Democracies: Theoretical Propositions, "Party Politics" 1995, nr 62(1).
 36. Kleer J., Drogi do gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003.
 37. Kołodko G., From Shock to Therapy. Political Economy of Postsocialist Transformation, Oxford University Press, Oxford 2000.
 38. Kopstein J., Reilly D., Explaining the Why of the Why: A Comment on Fish's 'Determinants of Economic Reform in the Post-Communist World', "East European Politics and Societies" 1999, nr 13(3).
 39. Krueger A., The Political Economy of Rent-Seeking Society, "American Economic Review" 1974, nr 64(3).
 40. Lipton D., Sachs J., Creating a Market Economy in Eastern Europe: The Case of Poland, "Brookings Papers on Economic Activity" 1990, nr 1.
 41. Mauro P., Corruption and Growth, "Quarterly Journal of Economics" 1995, nr 110(3).
 42. Milczarek D., Privatization as a Process of Institutional Change. The Case of State Farms in Poland, w serii: Institutional Change in Agriculture and Natural Resources nr 11, Shaker Verlag, Aachen 2002.
 43. Milczarek D., Winners and Losers in the Process of Privatization of State Farms in Poland, "EMERGO Journal of Transforming Economies and Societies" 2000, nr 7(3).
 44. Murphy K., Shleifer A., Vishny R., The Transition to a Market Economy: Pitfalls of Partial Reform, "Quarterly Journal of Economics" 1992, nr 107.
 45. North D., The Contribution of the New Institutional Economics to an Understanding of the Transition Problem, United Nations University, World Institute for Development Economics Research, Helsinki 1997.Olson M., The Logic of Collective Action, Yale University Press, New Haven 1965.
 46. Persson T., Tabellini G., Political Economics. Explaining Economic Policy, MIT Press, Cambridge Mass. 2000.
 47. Polishchuk L., Distribution of Assets and Credibility of Property Rights, 1999: www.harrisschool.uchicago.edu/Academic/Workshops/pol.econ.papers/polischuk.pdf
 48. Portes R., Introduction to Economic Transformation of Hungary and Poland, "European Economy 1990, nr 43.
 49. Privatization in Post-Communist Countries, red. B. Błaszczyk, R. Woodward, Centrum Analiz Spoleczno-Ekonomiczych, Warszawa 1996.
 50. Putnam R., Leonardi R., Nanetti R., Making Democracy Work, Princeton University Press, Princeton 1993.
 51. Rabinowicz E., Swinnen J., Political Economy of Privatization and Decollectivization of Central and East European Agriculture: Definitions, Issues and Methodology, w: Political Economy of Agrarian Reform in Central and Eastern Europe, red. J. Swinnen, Ashgate Publishing, Aldershot 1997.
 52. Raiser M., DiTommaso M., Weeks M.., The Measurement and Determinants of Institutional Change: Evidence from Transitional Economies, European Bank for Reconstruction and Development Working Paper 60, London 2000.
 53. Roland G., The Political Economy of Transition, "Journal of Economic Perspectives" 2002, nr 16(1).
 54. Roland G., Transition and Economics. Politics, Markets, and Firms. Cambridge, Mass., MIT Press, London 2000.
 55. Roland G., Political Economy Issues of Ownership Transformation in Eastern Europe, w: Corporate Governance in Transitional Economies: Insider Control and the Role of Banks, red. M. Aoki, H. Kim, World Bank, EDI Development Studies, Washington 1996.
 56. Roland G., The Role of Political Constraints in Transition Strategies, "Economics of Transition" 1994, nr 2(1).
 57. Roland G., Political Economy of Sequencing Tactics in the Transition Period, w: Systemic Change and Stabilization in Eastern Europe, red. L. Csaba, Dartmouth, Aldershot 1991.
 58. Roubini N., Sachs J., Political and Economic Determinants of Budget Deficits in the Industrial Democracies, "European Economic Review" 1989, nr 33.
 59. Sachs J., Poland's Jump to a Market Economy, MIT Press, Cambridge Mass. 1993.
 60. Shelley L., The Price Tag of Russia's Organized Crime, World Bank, "Transition" 1997, nr 8(1).
 61. Schneider F., Klinglmair R., Shadow Economies around the World: What do we know? Department of Economics, Johannes Kepler University of Linz, "Working Paper" 2004, nr 0403.
 62. Shugart M., Carey J., Presidents and Assemblies: Constitutional Dynamics and Electoral Dynamics, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 63. Sonin K., Inequality, Property Rights, and Economic Growth in Transition Economies, Centre for Economic Policy Research, London, "CEPR Discussion Paper" 1999, nr 2300.
 64. Sorm V., Terrel K., A Comparative Look at Labor Mobility in the Czech Republic: Where Have All the Workers Gone? Centre for Economic Policy Research, London, "CEPR Discussion Paper" 1999, nr 2263.
 65. Swinnen J., An Explanation of Land Reform Choices in Central and Eastern Europe, Policy Research Group, Department of Agricultural Economics, K.U. Leuven, "Working Paper" 1997, nr 5.
 66. The Political Economy of Policy Reform, red. J. Williamson, Institute for International Economics, Washington 1994.
 67. Transition Report 1999: Ten Years of Transition, European Bank for Reconstruction and Development, London 1999.
 68. Transition Report 1995: Investment and Enterprise Development, European Bank for Reconstruction and Development, London 1995.
 69. Transition Report: European Bank for Reconstruction and Development, London, kolejne wydania 1994-2000.
 70. Transparency International: http://www.transparency.org/cpi/index.html
 71. cpi
 72. Treisman D., The Causes of Corruption: A Cross-National Study, artykuł zaprezentowany podczas Fifth Nobel Symposium in Economics: The Economics of Transition, Stockholm 1999a.
 73. Treisman D., Decentralization and Corruption: Why Are Federal States Perceived to be More Corrupt?, University of California, Los Angeles 1999b.
 74. Tullock G., The Welfare Cost of Tariffs, Monopolies and Theft, "Western Economic Journal" 1967, nr 5.
 75. Wei S.-J., Corruption in Economic Development: Economic Grease, Minor Annoyance or a Major Obstacle, Policy Research Working Paper Series 2048, World Bank, Washington 1999.
 76. Wei S.-J., How Taxing is Corruption on International Investors?, "NBER Working Paper" 1997, nr 6030.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu