BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Liberda Barbara
Tytuł
Inwestycje w kapitał ludzki a stopa oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce
Investments in human capital and savings of polish households
Źródło
Ekonomista, 2005, nr 4, s. 429-447, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Inwestowanie w kapitał ludzki, Oszczędności gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych, Dochody ludności, Stopa oszczędności, Stopa inwestycji, Wydatki inwestycyjne
Investments in human capital, Household savings, Household expenditures, People's income, Savings rate, Investment rate, Investment expenditures
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza inwestycji w kapitał ludzki w odniesieniu do stóp oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce. Inwestycje w kapitał ludzki mierzone są prywatnymi nakładami na edukację oraz na ochronę zdrowia na podstawie danych z "Budżetów gospodarstw domowych w Polsce" [2001; 2002]. Badaniem objęto 32 190 gospodarstw domowych, które wykazały w 2002 r. dodatni dochód w badanym miesiącu.

Households' investments in human capital are approximated dy the private spending on education and health care. The analysis is based on household budget survey (32 000 units). Households' spending on the creation of human capital in Poland is relatively high: 2 per cent of disposable income cover education expenses and 5.3 per cent is spent on health care. The analysis reveals that these investments depend on theincome level and the family composition. Households finance one fifth of the total expenditure on education and around a half of the totalspent on health care. To a high extent the volume of private investment on health care is enforced by the inadequate level of the public contribution while expenditure on education is motivated by the desire to speed up the civilization advance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. II kwartał 2004, GUS, Warszawa 2004.
 2. Barro R.J., Human Capital and Growth, "American Economic Review" 2001, vol. 91, nr 2.
 3. Barro R.J., Lee J., International Comparisons of Educational Attainment, "Journal of Monetary Economics" 1993, nr 32.
 4. Becker G.S., Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago 1964.
 5. Benhabib J., Spiegel M.M., The Role of Human Capital in Economic Development. Evidence from Aggregate Cross-Country Data, "Journal of Monetary Economics" 1994, nr 34.
 6. Ben-Porath Y., The Production of Human Capital and the Life Cycle Earnings, "Journal of Political Economy" 1967, nr 75.
 7. Budżety gospodarstw domowych, Polska, GUS, Warszawa 2001, 2002.
 8. Coe D.T., Helpman R., Hoffmaister A., North-South R&D Spillovers, "Economic Journal" 1997, nr 107.
 9. Diagnoza spoleczna, Rada Monitoringu Społecznego, WSPiZ, Warszawa 2003.
 10. Dochody gospodarstw domowych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, red. M. Wiśniewski, B. Górecki, PWE, Warszawa 2005 (w druku).
 11. De la Fuente A., Domenech R., Human Capital in Growth Regressions: How Much Difference Does Data Quality Make? "CEPR Discussion Paper" 2000, nr 2466.
 12. Domański R., Kapital ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 13. Gabryjelska A., Gadomski P., Miary i konwergencja kapitału ludzkiego w krajach OECD, "Ekonomista" 2004, nr 5.
 14. Griliches Z., Productivity, R&D and the Data Constraint, "American Economic Review" 1994, vol. 84.
 15. Hamilton K., Clemens M., Genuine Savings in Developing Countries, "The World Bank Economic Review" 1999, vol. 13, nr 2.
 16. Kołaczek B., Dostęp młodzieży do edukacji, IPSS, Warszawa 2004.
 17. Liberda B., Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i f akty, PTE - Bellona, Warszawa 2000.
 18. Liberda B., Pełny rachunek oszczędności, w: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, red. S. Krajewski, T. Tokarski, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003.
 19. Liberda B., Tokarski T., Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 3.
 20. Lucas R.E., On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics" 1988, vol. 22, nr 1.
 21. Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N., 4 Contribution to the Empirics of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics" 1992, vol. 107, nr 2.
 22. Mincer J., Schooling Experience and Earnings, Columbia University Press, New York 1974.
 23. Mulligan C, Sala-i-Martin X., A Labor-Income-Based Measure of the Value of Human Capital: An Application to the States of the United States, "NBER Working Paper" 1995, nr 5018.
 24. OECD, The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital, Paris 2001.
 25. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2002/2003, GUS, Warszawa 2003.
 26. Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2002 r., GUS, Warszawa 2003.
 27. Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2000-2002, GUS, Warszawa 2004.
 28. Romer P., Increasing Returns and Long-Run Growth, "Journal of Political Economy" 1986, nr 94.
 29. Rószkiewicz M., Skłonność Polaków do oszczędzania w świetle teorii finansów behawioralnych, "Ekonomista" 2004, nr 5.
 30. Schultz T.P., Education Investments and Returns, w: Handbook of Development Economics, vol. 1, red. H. Chenery, T.N. Srinivasan, North-Holland 1988.
 31. Schultz T.W., Investment in Human Capital. The Role of Education and of Research, The Free Press, New York 1971.
 32. Szkoły wyższe i ich finanse w 2003 r., GUS, Warszawa 2004.
 33. Tokarski T., Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali, Monografie, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 34. Warunki życia ludności w 2002 r., GUS, Warszawa 2003.
 35. Welfe W., Empiryczne modele wzrostu gospodarczego, "Ekonomista" 2000, nr 4.
 36. Welfe W., Florczak W., Łączna produktywność czynników produkcji, w: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, red. S. Krajewski, T. Tokarski, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002.
 37. Welfe W., Florczak W., Sabanty L., Kapitał ludzki i jego endogenizacja, "Przegląd Statystyczny" 2002, vol. 50, nr 2.
 38. World Development Indicators, World Bank, Washington 2000-2004.
 39. Zienkowski L., Gospodarka "oparta na wiedzy" - mit czy rzeczywistość?, w: Wiedza a wzrost gospodarczy, red. L. Zienkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 40. Żółkiewski Z., Nakłady na przyszły rozwój (NPR) w okresie transformacji, w: Wiedza a wzrost gospodarczy, red. L. Zienkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu