BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makaruk Piotr
Tytuł
Sekurytyzacja aktywów jako alternatywny sposób finansowania przedsiębiorstw
Źródło
Przegląd Organizacji, 2005, nr 7-8, s. 49-53
Słowa kluczowe
Sekurytyzacja aktywów, Finansowanie przedsiębiorstwa, Aktywa
Asset securitisation, Financing enterprises, Assets
Abstrakt
Artykuł przedstawia koncepcję sekurytyzacji aktywów jako nowatorskiego systemu finansowania przedsięwzięć rozwojowych w przedsiębiorstwie. Autor koncentruje swoją uwagę na definicji sekurytyzacji aktywów, aktywach poddawanych sekurytyzacji, głównych etapach w procesie przygotowywania transakcji sekurytyzacyjnych, a także na przedstawieniu zalet i wad tej koncepcji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. P. DRUCKER, Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO, Warszawa 1995, s. 12; F. KRAWIEC, Strategiczne myślenie w firmie, Difin, Warszawa 2003, s. 8-12.
  2. F. J. FABOZZI, M. CHOUDRY, The Handbook of European Structured Financial Products, Wiley 2004, s. 3.
  3. R. JAGIEŁŁO, Sekurytyzacja aktywów jako forma finansowania przedsiębiorstw, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", Zeszyt 16, 2000, s. 114.
  4. S. KETKAR, D. RATHA., Securitization of Future Flow Receivables: A Useful Tool for Developing Countries, "Finance & Development", vol. 38, nr 1, 2001.
  5. M. KÖRZAK, Sekurytyzacja - regulacje w polskim systemie prawnym, "Rynek Terminowy" 2004, nr 25 (3), s. 11&-120.
  6. K. POZNAŃSKA, Finansowanie projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwach polskich i wybranych krajach Unii Europejskiej, [w:] A. SOSNOWSKA i inni, Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce. Poradnik Przedsiębiorcy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003, s. 83.
  7. I. STYN, Korzyści z sekurytyzacji pozabilansowej, "Rynek Terminowy" 2001, nr 14 (4), s. 12-14.
  8. J. ZOMBIRT, Czy stosować sekurytyzację?, "Rynek Terminowy" 2001, nr 14 (4), s. 15-16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu