BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Manikowski Arkadiusz
Tytuł
Wspomaganie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym w przedsiebiorstwie
Źródło
Rynek Terminowy, 2004, nr 4, s. 52-58, bibliogr. 15 pozycji
Słowa kluczowe
Towarzystwa ubezpieczeniowe, Modele matematyczne, Analiza ryzyka, Zarządzanie ryzykiem
Insurance company, Mathematical models, Risk analysis, Risk management
Abstrakt
Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania matematyki aktuarialnej w procesie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szczegółowo omówiono model Cramera-Lundberga, na przykładzie którego pokazano nie tylko ocenę prawdopodobieństwa ruiny, ale również jak analiza kontraktów reasekuracyjnych realizowana w towarzystwach ubezpieczeniowych pozwala na analizę kontraktów ubezpieczeniowych zawieranych przez przedsiębiorstwa. Omówiono także możliwości, jakie dają bardziej złożone modele aktuarialne do jakich należy zaliczyć przedziałami deterministyczne procesy Markowa oraz skokowe procesy dyfuzyjne.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. [1 ] Alternative risk transfer (ART.) for corporations: a passing fashion or risk management for the 21st century? Swiss Re, Sigma nr 2, 1999.
 2. Brach D.: Rynek alternatywnego finansowania ryzyka [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W.: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 991, Wrocław 2003, (52-58).
 3. Czernik T.: Prawdopodobieństwo uogólnionej ruiny [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W.: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 990, Wrocław 2003, (409-413).
 4. Jakóbczak J.: Współczesne tendencje w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W.: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 990, Wrocław 2003, (76-84).
 5. Janta R.: Pewne uogólnienie klasycznego podejścia do problemu ruiny ubezpieczyciela [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W.: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 991, Wrocław 2003, (185-190).
 6. Manikowski A.: Modele wyznaczania charakterystyk systemów wieloprocesorowych modelowanych procesami przedziałami liniowymi. Rozprawa doktorska, WAT, Warszawa 1994.
 7. Manikowski A.: Modele aktuarialne a wspomaganie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] Zarzecki D.(red.): Zarządzanie Finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w UE. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 8. Michna Z.: Modele graniczne w teorii ryzyka ubezpieczeniowego. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 9. Roiski T., Shmidli H., Schmidt V., Teugels J.: Stochastic Processes for Insurance and Finance. John Wiley & Sons 2001.
 10. Ronka-Chmielowiec W.: Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny. Wyd. Akademii ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 11. Ronka-Chmielowiec W. (red.): Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko. PWE, Warszawa 2002.
 12. Ronka-Chmielowiec W.: Proces ryzyka w działalności ubezpieczeniowej a teoria ruiny - uwagi [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W.: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 991, Wrocław 2003, (559-568).
 13. . Ronka-Chmielowiec W.: Wybrane problemy modelowania ryzyka ubezpieczeniowego [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W.: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 990, Wrocław 2003, (50-65).
 14. Stroiński E., Stroiński K.: Znaczenie reasekuracji dla nowo powstających zakładów ubezpieczeń. "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 1990, maj, (3-13),
 15. Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem. PWE, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu