BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marszałek Adam (xxx)
Tytuł
Proces tworzenia kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa
The Company's Core Competences Development Process
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2005, nr 3, s. 27-41, bibliogr. 28 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne, Kompetencje
Enterprise competitiveness, Corporation strategies, Strategic management, Competences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie metodologicznych podstaw procesu tworzenia kluczowych cech konkurencyjności organizacji z perspektywy strategicznej, ogólnie skupiających się na procesie strategii. Zdefiniowano podstawowe terminy związane ze strategią i kluczowymi kompetencjami, określono ich miejsce w procesie zarządzania strategicznego. Zaprezentowano istotę kompetencji przedsiębiorstwa, przedstawiono rozwój tej koncepcji, podstawowe pojęcia oraz ich rolę w tworzeniu potencjału konkurencyjnego firmy.

The paper releases a reflection, that a good corporate strategy and a high level of organisation culture are the conditions which make possible achiving significants purposes of creative companies.It is a broadly approach to the resource based view, the article outlines others linkaged topics, like: a frame of strategy process, key terms of strategy, basic concepts of strategy, a company core competences issue, a strategic view on corporate capability development process. The most important question here is the issue of core competences and that is the reason why following points of the paper stress on strategic competences, from wide range perspectives. (original abstaract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D., Managing Assets and skills: The Key to a Suatainable Competitive Advantage, [w:] Thompson Jr., W. Fulmer, A. Stricland III 1990, Readings in strategic management, Third Edition, BPI IRWIN Homewood, IL 60430 Boston.
 2. April K., Guildenes for developing a k-strategy, "Journal of Knowleadge Management" 2002, Vol. 6, Iss. 5.
 3. Assis J.A.B., External linkages and technological innovation: (some) topical issues, "Journal of Enterpreneurship and Innowation Management", Vol. 3, Nos. 1/2 2003.
 4. Barano A.M., The non-technological side of technical innovation: of the art. And guidelines for further empirical research, "Journal of Entrepreneuership and Innowation Management", Vol. 3, Nos. 1/2 2003.
 5. Bowman E., Helfat C., Does corporate strategy matter?, "Strategic Management Journal" Nr 22/2001.
 6. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2000.
 7. Ellis J., Williams D., Strategia przedsiębiorstwa a analiza finansowa. Pozycja firmy na rynku kapitałowym, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
 8. Fabiańska K., Rokita J., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1986.
 9. Frigo M., Strategie competencies of return driven strategy, "Strategic Finance" 2002, Vol. 83, Iss. 12.
 10. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1996.
 11. Hamel G., Prahalad C., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 12. Hamel G., Prahalad C., Compending For The Future, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 13. Hollensen S., Marketing Management. A Relationship Approach, Finacial Times Prentice Hall, Pearson Education Limited, Harlow 2003.
 14. Kandampully J., Innovation as the core competency of a service organisation: The role of technology, knowleadge and networks, "European Journal of Innowation Management", 2002, Vol. 5, Iss. 1.
 15. Koch R., Słownik zarządzania i finansów, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 16. Lager T., Hörte S-A, Succes factors for development of proces industry Part 1: a clasification system for succes factors and rating of succes factors on tactical level, "Journal of Process Management and Benchmarking", Vol. 1, No. 1 2005.
 17. Montenegro C., Promoting innowation trough intelectual property protections systems, "Journal of Enterpreneurship and Innowation Management", Vol. 3, Nos 1/2, 2003.
 18. O'Regan N., Ghobadian A., The strategic planing process: a navigation tool for competitive advantage, "Journal of Process Management and Benchmarking", Vol. 1, Nr 1/2005.
 19. Pierścionek Z., Strategie rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 20. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
 21. Sommer R.A., Architecting cross-functional business process: new view on traditional business proces reingineering, "Journal of Enterprise Development", Vol. l, No 4, 2004.
 22. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne. W teorii i w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 23. Stalk G., Lachenauer R., Five killer strategies for trouncing the competition, "Harvard Business Review", Nr 4/2004.
 24. Sveiby K., Towards a Knowleadge-based Theory of the Firm, "Journal of Intelectual Capital", Vol. 2, Nr 4/2001.
 25. Thompson J., Richardson B., Strategic and competitive succes: towards a model of the comprehensively competent organization, "Management Decision" 1996, Vol. 34. Iss. 2.
 26. Tsai-Lung Liu, Impact of Improwement of Organizational Synthetic Value Caused by Socjal Network Relationship, "Journal of American Academy of Business", 2005 Vol. 6, Iss, 1.
 27. Wang Y., Ahmed P., Worrall L., Understanding inter-firm network: a theoretical review, "Journall of Management Concepts and Phylosophy", Vol. 1, No 1.
 28. Wilkox-King A., Zeithaml C., Competencies and firm performance: examining the casual ambiguity paradox, "Strategic Management Journal", No 22/2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu