BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzęga Urszula
Tytuł
Sytuacja polskich gospodarstw domowych - zmiany w konsumpcji
Źródło
Polityka Społeczna, 2005, nr 8, s. 5-9
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Konsumpcja gospodarstw domowych, Konsumpcja żywności, Struktura konsumpcji, Poziom konsumpcji, Poziom życia, Konsumpcja
Households, Consumption in household, Food consumption, Structure of consumption, Consumption level, Living standard, Consumption
Abstrakt
Transformacja polskiej gospodarki stała się bezpośrednią przyczyną zmian w konsumpcji ludności. Lata 1989-2002 - oprócz korzystnych przemian związanych z uruchomieniem mechanizmu rynkowego, przyniosły nieznane, często niekorzystne warunki realizacji potrzeb konsumpcyjnych. Radykalna zmiana sytuacji bytowej wielu gospodarstw domowych wymusiła modyfikację ich zachowań i postaw celem przystosowania się do nowych warunków. Efektem owych przystosowań są istotne przemiany w poziomie i strukturze konsumpcji polskich gospodarstw domowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżety gospodarstw domowych w 2002 r., GUS, Warszawa 2003, s. XIX.
  2. M. Boguszewicz-Kreft, Usługi jako wiodący sektor współczesnej gospodarki, "Handel Wewnętrzny" 2003, nr 4-5, s. 31.
  3. Cz. Bywalec, Wzrost konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 2, s. 1.
  4. M. Kwasek, Współzależność między spożyciem żywności a poziomem dochodów w świetle współczynników dochodowej elastyczności spożycia (popytu), w: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000, s. 159.
  5. A. Niemczyk, Zmiany konsumpcji polskich gospodarstw miejskich i wiejskich, "Polityka Społeczna" 2000, nr 2, s. 15.
  6. J. Senyszyn, Ocena zmian poziomu i struktury konsumpcji w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, w: Konsument - Przedsiębiorstwo - Przestrzeń, Wyd. AE Katowice 1998, s. 63.
  7. P. Stefaniak, Mapa podaży usług, "Gospodarka" 2003, nr 6, s. 8.
  8. Zmiany zachowań konsumenckich w warunkach transformacji polskiej gospodarki, Praca zbiorowa pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998, s.205.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu