BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyńska Małgorzata
Tytuł
Dochody rolniczych gospodarstw domowych w Polsce
Źródło
Polityka Społeczna, 2005, nr 8, s. 9-15
Słowa kluczowe
Dochody ludności, Gospodarstwa domowe, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Poziom życia, Poziom płac, Wieś
People's income, Households, Arable farm, Agricultural production, Living standard, Wage level, Village
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest ocena sytuacji dochodowej ludności związanej z użytkowaniem gospodarstwa rolnego w aspekcie długookresowych zmian dynamiki i struktury dochodów. Analizę przeprowadzono na poziomie makroekonomicznych rachunków narodowych GUS w układzie podsektora gospodarstw domowych, a za podstawowy miernik dochodów przyjęto dochód do dyspozycji brutto.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Adamowski, Dochody ludności rolniczej w Polsce w latach 1986-1996, w: Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich i jego tendencje w gospodarce rynkowej w Polsce, praca zbiorowa pod red. A.P. Wiatraka, SGGW, Warszawa 1998, s. 34.
 2. Z. Adamowski, Sytuacja dochodowa rolników polskich w latach 1989-1995 w świetle danych makroekonomicznych GUS, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1996, nr 4-5, s. 3-11.
 3. Cz. Bywalec, Poziom życia społeczeństwa polskiego na tle procesów transformacji gospodarczej (1989-1993), w: Procesy transformacji gospodarczej w Polsce, PBZ, z. 15, INE PAN, Warszawa 1995, s. 12.
 4. Cz. Bywalec, Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej, AE Kraków 1998, s. 9-15.
 5. Cz. Bywalec, Transformacja gospodarcza a poziom życia społeczeństwa polskiego (1989-93), "Ekonomista" 1995, nr 4, s. 684.
 6. Cz. Bywalec, Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego, AE Kraków 1999, s. 8.
 7. Cz. Bywalec, Transformacja w portfelach, "Życie Gospodarcze" 1993, nr 2.
 8. L. Deniszczuk, I. Żukowska, Sytuacja materialna gospodarstw domowych w okresie wprowadzania programu stabilizacyjnego gospodarki, "Ekonomista" 1992, nr 4.
 9. Program Gospodarczy. Główne założenia i kierunki, Warszawa 1998.
 10. Rocznik Statystyczny 2004, GUS, Warszawa, s. 685.
 11. I. Timofiejuk, Wynagrodzenia w tzw. budżetówce, "Wiadomości Statystyczne" 1998, nr 2.
 12. J.S. Zegar, Dochody rolnicze, w: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1998 r., IERiGŻ, Warszawa 1999, s. 40-52.
 13. L. Zienkowski, Dochody gospodarstw domowych w okresie transformacji 1989-96. (Próba syntezy), ZBS-E GUS PAN, zeszyt nr 254, Warszawa 1998, s. 33.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu