BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bujanowicz-Haraś Barbara, Kasztelan Armand
Tytuł
Ochrona wód przed zanieczyszczeniami rolniczymi
Źródło
Aura, 2005, nr 11, s. 25-27
Słowa kluczowe
Zanieczyszczenie środowiska, Zanieczyszczenie wód, Kodeks dobrych praktyk, Dyrektywy WE, Rolnictwo ekologiczne, Rolnictwo zrównoważone, Nawozy sztuczne
Environmental pollution, Water pollution, Code of Good Practice, EC directives, Ecological agriculture, Sustainable agriculture, Artificial fertilizer
Abstrakt
Miejsce szczególne wśród składników środowiska zajmują zasoby wodne, wpływ zaś rolnictwa na kształtowanie jakości tych zasobów jest bezsporny. Zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa, np. z nieprawidłowego użytkowania chemicznych środków ochrony roślin, nawozów, kompostów, itd. mogą powodować zagrożenie dla życia biologicznego i równowagi ekosystemów. Stąd potrzeba wdrażania w życie i przestrzegania Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, zgodnie z zaleceniem Dyrektywy Rady Europejskiej 91/676/EWG.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu