BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktor Jan W. (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Marketingowe aspekty integracji państw Grupy Wyszehradzkiej z Unią Europejską : przyczynek do badań nad euromarketingiem
Marketing Aspects of the Integration of the Visegrad Group with the European Union : a Contribution to Research on Euromarketing
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 581, s. 29-41, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Euromarketing, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Rynki międzynarodowe
Euromarketing, Economic literature analysis, International market
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Grupa Wyszehradzka, Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Unia Europejska (UE)
Visegrad Group, Central European Free Trade Agreement (CEFTA), European Union (EU)
Abstrakt
W opracowaniu zdefiniowano marketingowe i strategiczne wyzwania, które stwarza proces integracji państw Grupy Wyszehradzkiej z Unią Europejską. Przyjęto założenie, że wewnętrzny rynek krajowy, oraz wspólne postanowienia UE nie stanowią zamkniętej struktury ale otwartą społeczno-gospodarczą grupę.

In this article, the author analyses the strategic challenges raised by the integration of the Visegrad states with the European Union. he adopts the thesis that a common internal market and common EU institutions do not constitute a rigid, closed construct, but rather an open socio-economic category. The overt regionalism of the EU clearly converges with the radical accession orientation of CEFTA countries. The integration process is leading to fundamental changes in the marketing macro-environment of these countries and is creating new market conditions for enterprises. These changes are primarily due to the implementation of the principles of a common European market and the implications of Euromarketing: the free flow of goods, services, people and capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda 2000. Podsumowanie opinii Komisji Europejskiej o wnioskach o członkostwo w Unii Europejskiej złożonych przez Bułgarię, Estonię, Litwę, Łotwę, Czechy, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry, "Monitor Integracji Europejskiej" (wydanie specjalne), Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 1998.
 2. Biała Księga. Polska - Unia Europejska (nr 36). Współpraca subregionalna w ramach Grupy Wyszehradzkiej, URM, Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1993.
 3. Biała Księga. Przygotowanie krajów stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa 1995.
 4. Der Binnenmarkt und das Europa von morgen, Ein Bericht der Europäischen Kommision, pod red. M. Montiego, Europäische Gemeinschaften, Luksemburg 1997.
 5. Euromarketing. Koncepcje - strategie - metody, pod red. J.W. Wiktora, AE w Krakowie, Krakow 1999.
 6. Kiesiel-Łowczyc A.B., CEFTA. Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 7. Kołodko G.W., Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
 8. Kita J., Le role des entreprises franco-slovaques dans le processus de transition d'économie slovaque [w:] Le consommateur et l'entreprise dans l'espace européen - etnocentrisme ou globalisation? AE w Katowicach, Katowice 1999.
 9. Korcek L., Slovenská republika a integrujúca sa Europa, "Ekonomicke Rozhlady" 1998, nr 3.
 10. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 11. Kuśpit J., Cooperation between the European Union Members States and East European Countries, "Biuletyn Europejski" 1997, nr 3.
 12. Kreuzer S., EU-Integration, FH, Pforzheiem 1999.
 13. Liberska B., Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej [w:] Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, Komitet Prognoz "Polska w XXI w," przy Prezydium PAN, Warszawa 1998.
 14. Meissner H.G., Dynamik des Marketing in Europa [w:] Euro-Dimensionen des Marketing, pod red. H.G. Meissnera, H. Simmenta, Arnold, Dortmund 1992.
 15. Miklaszewski S., Unia Europejska a interesy ekonomiczne krajów Grupy Wyszehradzkiej, Wydawnictwo Oddziału PAN, Kraków 1997.
 16. Niehaus V., Geschichte, Institutionen und Strategien der Europäischen Union [w:] Handbuch Europäische Wirtschaftspolitik, pod red. P. Klemmera, Beck, München 1998.
 17. Olejnik A., Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w perspektywie integracji ze Wspólnotami Europejskimi [w:] Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? AE w Katowicach, Katowice 1999.
 18. Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej. EU-Monitoring, Friedrich Ebert-Stiftung, Warszawa 1996.
 19. Shor B., Nations in Transit 1997. Freedom House Rankings, "Transition", July, The World Bank, Washington D.C. 1997, nr 7 (3).
 20. Therbom G .. Drogi do nowoczesnej Europy (społeczeństwo europejskie w latach 1945-2000), PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 21. Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996.
 22. Wiktor J.W., Grupa Wyszehradzka a Unia Europejska. W stronę Europy Otwartej [w:] Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej, CbiE-AE w Katowicach, Katowice 1999.
 23. Żukrowska K., Polskie, czeskie i węgierskie przedsiębiorstwa w kontekście integracji z Unią Europejską, "Master of Business Administration" 1998, nr 4 (34).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu