BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sumara Kamil
Tytuł
Rola technologii informatycznej w zarządzaniu relacjami z klientem
Role of Information Technology in Customer Relations Management
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2005, nr 4-5, s. 14-21
Słowa kluczowe
System informacyjny, Informatyczne systemy zarządzania, Technologia informacyjna, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Obsługa klienta, Ekosystem biznesowy
Information system, Management Information Systems, Information Technology (IT), Customer Relationship Management (CRM), Customer service, Business ecosystem
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Zarządzanie relacjami z klientami, CRM (customer relations management), staje się coraz ważniejszym obszarem działania w dobie procesów globalizacji i szybko rosnącej konkurencji. Systemy CRM są jednym z wielu dobitnych przykładów wzrastającej roli technologii informacyjnych (IT) w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Dynamiczny rozwój oraz rozpowszechnienie technologii IT uczyniło z nich niezastąpiony element złożonego systemu przedsiębiorstwa, gdzie odgrywają one ważną rolę w tworzeniu wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Umiejętność efektywnego wykorzystania IT oddziałuje na zdolności przedsiębiorstwa do oferowania klientom atrakcyjnych produktów i usług, jak również na zdolność do konkurowania na coraz bardziej wymagających rynkach.

The customer relations management, CRM, has been growing in importance in the era of ongoing processes of globalosation and fast growing competition. The CRM systems constitute an excellent example of ever growing role of information technology (IT) in enterprises' functioning. A dynamic development and dissemination of this technology have casued that currently IT is an inseparable element of the combined business ecosystem, where it plays an important role in creating the value for the customer and enterprise. Knack of an effective use of IT affects the enterprise's abilities to offer customers attractive products and services as well as the company's ability to compete in the more and demanding markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyché J., CRM. Relacje z klientem, Helion, Gliwice 2002.
  2. Frydecki A., MySAP. CRM, "Computer World Publishing" 2002, nr 1.
  3. Gordon I.H., Relacje z klientami. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.
  4. Strobacka K., Lehtinen J.R., Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  5. www.clarify.com
  6. www.hyperdictionary.com
  7. www.pl.capgemini.com/services/crm_narzedzia.shtml
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu