BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witek Jolanta
Tytuł
Dylematy uczestnictwa gospodarstw domowych w kulturze w okresie transformacji polskiej gospodarki
Dilemmas of Households' Participation in Culture in the Period of Polish Economy Transformation
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2005, nr 4-5, s. 72-80
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Restrukturyzacja gospodarki, Gospodarstwa domowe, Uczestnictwo w kulturze, Stratyfikacja
Systemic transformation, Economic restructuring, Households, Participation in culture, Stratification
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Artykuł omawia trzy zagadnienia: 1. Rola kultury w nowych uwarunkowaniach rynkowych, 2.Polaryzacja polskiego społeczeństwa a możliwości i chęć uczestnictwa w kulturze, 3. Uwarunkowania uczestnictwa w kulturze

The transformations of the social structure in the period of system changes are accompanied by a significant polarisation of the society. On the one hand, a growing sphere pf poverty eliminates from participation in culture a significant part of the society, and, on the other hand, an ever growing layer of affluent and rich people face other barriers limiting their participation in culture. Having in mind the role of culture in the contemporary world, there appears a dilemma whether and to what an extent the occurring economic stratification affects the stratification in the sphere of values and life goals, and whether the participation in culture constitutes one of the indicators of achievement of a higher social position.(abstarct original)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J.K. Bielecki, Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju kultury, Narodowe Centrum Kultury, Kraków-Warszawa 2003.
 2. Burlita, J. Witek, Raport z badań na temat uczestnictwa mieszkańców Szczecina i okolic w wybranych formach kultury, Opera na Zamku, Szczecin 2004.
 3. W. Dąbrowski, Uwarunkowania rozwoju kultury, w: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju kultury, Narodowe Centrum Kultury, Kraków-Warszawa 2003.
 4. L. Deniszczuk, B. Sajkiewicz, Kategoria minimum socjalnego, w: Polska bieda, pod red. S. Golinowskiej, Warszawa 1996.
 5. M. Frankowska, Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw ze sfery kultury na przykładzie działań UNESCO i projektu ELECT, w: Teatry w Europie. Teatr - otoczenie społeczne, prawne, finansowe, Opera na Zamku, Szczecin 2004.
 6. J.K., Galbraith, Ekonomia a cele spoleczne, PWN, Warszawa 1979.
 7. D. Ilczuk, A. Wieczorek, Przemysły kultury, w: Kultura polska w latach 1989-1997, pod red. A. Kostyrko, Instytut Kultury, Warszawa 1997.
 8. P. Jaroszyński, Polska i Europa, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 1999.
 9. U. Kaczmarek, J. Grad, Uczestnictwo w kulturze społeczeństwa polskiego, w: Kultura społeczeństwa polskiego 1989-1997, Warszawa 1997.
 10. A. Siciński, Styl życia. Kultura. Wybór, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 11. Sytuacja gospodarstw domowych w 2003 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 2003.
 12. Warunki życia ludności w 2001 r., GUS, Warszawa 2002.
 13. Warunki życia ludności w 2003 r., GUS, Warszawa 2004.
 14. A.J. Wiesand, Rozwój przemyłów kultury - doświadczenie niemieckie i europejskie, IBnGR, Warszawa 2002.
 15. J. Witek, Elity małego biznesu, w: Elity ekonomiczne. Konsumpcja. Rynek. Marketing, pod red. T. Słaby, SGH, Warszawa 2005.
 16. J. Witek, Zróżnicowanie spożycia żywności beneficjentów przemian systemowych, materiały na konferencję zorganizowaną z okazji 80. rocznicy urodzin prof. St. Bergera, SGGW, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu