BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jackowiak Urszula
Tytuł
Wcześniejsze emerytury dla kobiet
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 11, s. 11-16
Słowa kluczowe
Emerytury, Reforma systemu emerytalnego, Emeryci, Kobieta, Wiek emerytalny, Świadczenia emerytalno-rentowe, Dyrektywy WE
Pensions, Pension system reform, Pensioners, Woman, Retirement age, Pension benefits, EC directives
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Wdrażana stopniowo reforma ubezpieczeń społecznych wśród licznych zmian ograniczyła w czasie możliwość przechodzenia pracowników na tzw. wcześniejszą emeryturę. W okresie do 31 grudnia 2007 r. prawo do wcześniejszej emerytury zostało uzależnione od spełnienia ustawowo określonych warunków, które są zróżnicowane w zależności od daty urodzenia osoby zainteresowanej. Artykuł zwraca uwagę nie tylko na uwarunkowania prawa do emerytury, ale również na wynikające stąd konsekwencje dla kobiet uprawnionych do takiego świadczenia.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Anionów, Zmiany prawa emerytalno- rentowego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 12, s. 2.
 2. K. Anionów, Zawieszalność prawa do emerytury, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 6, s. 17-18.
 3. K. Anionów, M. Barlnicki, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz, Zakamycze 2004.
 4. T. Bińczycka-Majewska, Konstrukcja zabezpieczenia ryzyka starości w nowym systemie prawnym (w:) Konstrukcje prawa emerytalnego, pod red T. Bińczyckiej- Majewskiej, Zakamycze 2004, s. 59.
 5. J. Czarnota-Bojarska, Źródła zadowolenia z pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 8, s. 11.
 6. D. Dzienisiuk, Ekspektatywy praw emerytalno-rentowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 8, s. 2.
 7. I.Jędrasik- Jankowska, Ubezpieczenie emerytalne. Trzy filary, Warszawa 2001.
 8. I. Jedrasik-Jankowska, Ubezpieczenie społeczne, t. 2, Warszawa 2003, s. 114.
 9. J. Wantoch-Rekowski, Składki na ubezpieczenie emerytalne, Toruń 2005.
 10. W. Sadurski, Równość wobec prawa, „Państwo i Prawo" 1978, nr 8-9.
 11. M. Skapski, Wiek emerytalny pracownika jako uzasadnienie wypowiedzenia umowy o prace, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 4, s. 24.
 12. B. Wagner, Wiek emerytalny jako zdarzenie prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 3, s. 23.
 13. I. Jedrasik-Jankowska, Treść ryzyka emerytalnego (w:) Konstrukcja prawa emerytalnego, pod red. T. Bińczyckiej- Majewskiej, Zakamycze 2004, s. 81.
 14. B. Wagner, Zasada równego traktowania i niedyskryminacji pracowników, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 3, s. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu