BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fajczak-Kowalska Anita
Tytuł
Modele struktury wydatków polskich gospodarstw domowych
Models of the Pattern of Expenditure of Polish Households
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2005, nr 4-5, s. 37-42
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Wydatki gospodarstw domowych, Modele ekonometryczne
Households, Household expenditures, Econometric models
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Strukturę wydatków w gospodarstwach domowych można analizować bezpośredni, wykorzystując dane z materiałów statystycznych GUS, albo za pomocą opisowych modeli ekonometrycznych. W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane z biuletynów "Budżety gospodarstw domowych" za okres 1993-2003. Na ich podstawie oszacowano parametry opisowych modeli ekonometrycznych, za których pomocą określono strukturę wydatków 8 agragatów dóbr: żywność i napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, odzież i obuwie, wyposażenie i utrzymanie mieszkania, higiena osobista i ochrona zdrowia, transport i łączność, rekreacja, nauka, kultura, sport i turystyka, pozostałe wydatki, inne towary i usługi konsumpcyjne i kieszonkowe.

In the elaboration, there is presented the pattern of expenditure of Polish households over the period of 11 years (1993-2003). An analysis is carried out on the basis of econometrical descriptive models. It issues from it that the share of expenditure on specific aggregates of goods depends on how urgent the need in that good is. The first place is occupied by foods and soft beverages, and in the last place, there are alcoholic beverages and tabacco products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ekonometryczne modele rynku, t. 2: Modele konsumpcji, pod red. W. Welfego, PWN, Warszawa 1978.
  2. Fajczak-Kowalska A., Zmiany dochodu i czynników demograficznych w polskich gospodarstwach domowych w latach 1993-2003, Handel Wewnętrzny 2005, nr 1.
  3. Więcek J., Modelowanie popytu konsumpcyjnego na podstawie danych przekrojowych, UŁ, Łódź 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu