BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowronek-Mielczarek Anna
Tytuł
Procedury planowania operacyjnego wykorzystywane w controllingu
Operative Planning Procedures Used in Controlling
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2005, nr 4-5, s. 43-48
Słowa kluczowe
Controlling, Narzędzia controllingu, Planowanie operacyjne
Controlling, Controlling tools, Operational planning
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Artykuł ten jest prezentacją wybranych rezultatów badań empirycznych przeprowadzonych w 300 przedsiębiorstwach w jesieni 2004 roku. Badania te dotyczyły kwestii controllingu i jego narzędzi stosowanych w praktyce gospodarczej, zarówno w działalności bieżącej jaki i w perspektywie długoterminowej. Interesującym punktem tego badania było określenie jaki obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak i jego otoczenia, tworzą bazę do planowania operacyjnego stosowanego w controllingu. Autor prezentuje również kwestie dotyczące określania horyzontu czasu planowania finansowego, które określa efekt kombinacji planowania strategicznego i operacyjnego, jak również konstytuuje częściowe plany w podjętym planie całościowym, lub, innymi słowy, określa jak wygląda proces budżetowania w prezentowanych przedsiębiorstwach.

This article constitutes a presentation of the selected results of empirical surveys among 300 enterprises that were carried out in the autumn 2004. Those surveys related to awareness of the subject matters of controlling and its tools used in the economic practice, both in their current activities and in a long-term perspective. An interesting issue in these surveys was determination what areas of enterprises functioning, as well as their environment, are observed permanently that constitute the basis for operational planning used in controlling. In her article, the autor presents also the issues related to determination, in what time horizon the enterprises financial planning, which depicts the effect of combination of the strategic and operational planning as well as composing the partial plans into the overall plan is performed, or, in other words, how the processes of budgeting at the enterprises in question looked like. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu