BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swora Mariuz
Tytuł
Zakaz stosowania transakcji wiązanych przez podmioty dominujące na rynku z perspektywy europejskiego, amerykańskiego i polskiego prawa antymonopolowego
Źródło
Przegląd Prawa Europejskiego, 2005, nr 1(19), s. 45-66
Słowa kluczowe
Prawo WE, Konkurencja monopolistyczna, Transakcje wiązane
European Community law, Monopolistic competition, Tie-in transaction
Firma/Organizacja
Microsoft, Komisja Europejska
, European Commission
Abstrakt
Sprawy Microsoftu ożywiły dyskusję na temat konkurencji na rynkach nowej gospodarki i podejścia do transakcji wiązanych stosowanych przez przedsiębiorstwa działające na takich rynkach. W Europie sprawa wiązania produktów jeszcze się nie zakończyła. Ale można już zauważyć jej zróżnicowane implikacje przypatrując się decyzji Komisji Europejskiej. Niezależnie jak oceniać rozstrzygnięcie sprawy Microsoftu, jej waga przesądziła o konieczności dogłębnej analizy praktyk stosowanych przez to przedsiębiorstwo.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ch. Ahlborn. D.S. Evans and A.J. Padilla: Tlie Antitrust Economics of Tying: A Farewell to Per Se Illegality. April 21, 2003, Antitrust Bulletin 2003, http://ssrn.com/ abstract=381940.
 2. T. J. Anlauf: Severing Ties with the Strained Per Se Test for Antitrust Tying Liability: The Economic and Legal Rationale for a Rule of Reason. Hamline Law Rev. 2000, nr 23. s. 479 i n.
 3. Ch. Bellamy: Focusing on the European Penpective of Judicial Dialogue: Issues in the Area of Competition Law, Texas Int'l Law Journal. 29/240, s. 465.
 4. N. Economides: Competition Policy in Newark Industries: An Introduction. NY Univ. Center for Law and Business, Working Paper CLB 3-10. June 2003, dostępny na stronie - http:// papers.ssrn.com/abstract=386626.
 5. D.S. Evans and A.J. Padilla: Designing Antitrust Rules for Assessing Unilateral Pmctices: A Neo-Chicago Approach, Univ. of Chicago L. Rev. Winter 2005, http://ssrn.com/abstract=580882.
 6. D.S. Evans, A. J. Padilla, M. Salinger: A Pragmatic Approach to Identifying and Analyzing Legitimate Tying Cases. European Competition Law Annual 2003 (w druku).
 7. D.S. Evans: The New Tnistbitsters, Foreign Atlairs Jan. - Feb.,2002. s. 14 i n.
 8. D.S. Evans. R. Schmalensee: Some Economic Aspects of Antitrust Analysis in Dynamically Competitive Indusnies. National Bureau of Economic Research Working Paper 8268. May 2001. dostępny na stronie: http://www.nber.org.papers/w8268
 9. D. Evans. A. J. Padilla: Tying Under Article 82 EC and the Microsoft Decision: A Comment on Dolmans and Graf, dostępny na stronie: http://ssrn.com/abstract=596663.
 10. D.S. Evans and M. Salinger: Win do Firms Bundle and Tie? Evidence fivm Competitive Markets and Implications for Tying Law. http://ssrn.com/abstract=550884.
 11. B.A. Facey, D.H. Assaf: Monopolization and Abuse of Dominance in Canada, The United States, and the European Union: A Suirey. Antitrust Law Journal 2002. nr 70, s. 523 i n.
 12. P.M. Fisher: Anitnist and Innovative Industries. Antitrust Law Journal 2000, nr 68. s. 560.
 13. E.M. Fox: Monopolization and Dominance in the United States and the European Community: Efficiency, Opportunity, and Fairness. Notre Dame Law Rev. 1986. nr 61, s. 981 i n.
 14. D. G. Goyder, EC Competition Law. Oxford 2003, s. 301.
 15. S. Gronowski: Polskie prawo antymonopolowe - zarys wykładu, Warszawa 1998. s. 160 i n.
 16. K. Grzybowski: Zastosowanie systemów open-source w administracji publicznej. Międzynarodowy Przegląd Polityczny 2003. nr 1. s. 163 i n.
 17. D.M. Hart: Antitrust and Technological Innovation in the J.S.: Ideas, Institutions. Decisions, and Impacts, 1890-2000, Research Policy 30 (2001). s. 927 (ss. 923-936.)
 18. K.N. Hylton. M. Sailinger: Tying Law and Policy: A Decision -Theoretic Approach. Antitrust L. J. 469 (2001). s. 473 i n.
 19. Innovation and Competition Policy Part I - Conceptual Issues. Discussion Paper 3. marzec 2002.
 20. Is there a Ratchet in Antitrust Law?, Texas Law Rev. 1982, nr 60. s. 705.
 21. P. Jebsen. R. Stevens: Assumptions and Goals and Dominant Undertakings: The Regulation of Competition Under Article 86 of European Union. Antitrust Law Journal J996. nr 64, 450 i n.
 22. A. Jones, B. Sufrin: EC Competition Law, Oxford 2001. s. 185 i n. " Za I. Żużewicz w: Z. Brodecki (red.). Konkurencja, Warszawa 2004. s. 149 i n.
 23. W.E. Kovacic. C. Shapiro: Antitrust Policy: A Century of Economic and Legal Thinking, Competition Policy Center. Univ. of California. Berkeley. Working Paper No. CPC99-09 z października 1999 r., s. 14.
 24. V.H. Kramer: The Supreme Court and Tying Arrangements: Antitrust as History. Minnessota Law Rev. 1985. nr 69, s. 1016 i n.
 25. K. Lenaerts. D. Gerard: Decentralisation of EC Competition Law Enforcement: Judges in the Frontline. World Competition 27(3)/2004. s. 313 i n.
 26. L. Lessig: The New Chicago School. The Journal of Legal Studies 1998. nr 2. s. 672 i n.
 27. R. Litan: Antitrust and the New Economy. Univ. of Pittsburgh Law Rev. 2001, nr 62. s. 431.
 28. E. Maślak: J.A. Schumpeter pól wieku później - współczesna recepcja. RPEiS 2000, nr 2. s. 221 i n.
 29. D. Miąsik: Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym. Zakamycze 2004. s. 127 i n.
 30. The Microsoft Antitrust Case. NY Univ. Center for Law and Business, Working Paper CLB 01-003, April 2,2003. dostępny na stronie - http://ssrn.com/paper.taf7abs-tract id=253083
 31. E. Modzelewska-Wąchal: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa 2002, s. 111 i powołana tam literatura.
 32. M. Monti: A refoinied competition policv: achievements and challenges for the future. Center for European Reform. Bruksela 28.10.2004.
 33. L. Morawski: Wykładnia w orzecznictwie sadów. Toruń 2002. s. 173.
 34. L. Nakamura: Economics and the New Economy: The Invisible Hand Meets Creative Destruction, Federal Reserve Bank of Philadelphia Business Rev., July-August 2000, s. 19 i n.;
 35. B. Nalebuff, D. Majerus: Bundling, Tying and Portfolio Effects: Part 2 - Case Studies. DTI Economics Paper (February 2003).
 36. R. Pitofsky: Challenges of the New Economy: Issues at the Intei-section of Antitrust and Intellectual Property. Antitrust Law Journal 2001. nr 68, s. 913 i n.
 37. R. Posner: Antitrust in the New Economy. J. M. Olin Law & Economics Working Paper No. 106. s. 11.
 38. C. Ritter: The New Technology- Transfer Block Exemption under EC Competition Law. Legal Issues of Economic Integration 31(3) 2004, s. 161 i n.
 39. P. Rosiak. w: Z. Brodecki (red.). Konkurencja. Warszawa 2004, s. 261 i n.
 40. B. Sher: The Last of the Steam - Powered Trains: Modernizing Article 82. European Competition Law Journal 2004, nr 5. s. 243 i n.
 41. T. Skoczny, w: J. Barcz. Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki. Wyd. PiPG 2003. s. 229 i n.
 42. T. Skoczny: Instrumenty relatywizacji i racjonalizacji zakazów praktyk ograniczających konkurencję, [w:] Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej - księga jubileuszowa z okazji 40-Iecia pracy naukowej prof. dr. hab. Jana Grabowskiego. Katowice 2004. s. 248.
 43. M. Swora: Uniwersytet i władze regionu - prawne aspekty współdziałania w obliczu przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. Biuletyn Fundacji Humaniora 2004, nr 16, s. 66 i powołana tam literatura.
 44. Ustawa z 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów, tekst jedn. Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547. ze zm.
 45. P. Weremczuk: Praktyki monopolistyczne TP. Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji 2004. nr 3.
 46. E. Wojtaszek: Reguła rozsądku w prawie konkurencji Polski i Wspólnot Europejskiej. [w:] Polska w Unii Europejskiej - perspektywy, warunki, szanse, zagrożenia. C. Mik (red.). Toruń 1997. s. 170.
 47. J. S. Zielezienski: The Tying Element of Market Power in The Context of Summary Judgment: Is there a Sensible Approach?, Columbia Business Law Rev. 1988. nr 1. s. 275 i n.
 48. Z. Zwierzchowski: Jeszcze nie przełom, ale już zmiany. Rzeczpospolita 279/2004 (raporty).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1427-0552
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu