BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Martela Michał
Tytuł
Ocena stosowania dorobku prawnego Schengen - ewaluacja Schengen
Źródło
Przegląd Prawa Europejskiego, 2005, nr 1(19), s. 67-80
Słowa kluczowe
Prawo WE, Traktat amsterdamski, Traktat o WE
European Community law, Amsterdam Treaty, European Community Treaty
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Europejski Trybunał Sprawiedliwości
European Union (EU), Court of Justice of the European Communities
Abstrakt
Przedstawione zostały przyczyny utworzenia i rozwój mechanizmu ewaluacji Schengen i działania Stałego Komitetu ds. oceny i wprowadzenia w życie dorobku Schengen. Omówiona została współpraca Schengen w ramach prawnych i instytucjonalnych Unii Europejskiej, także w kontekście ostatniego rozszerzenia UE. Autor omawia szczegółowo mechanizm ewaluacji, rozważa jego efektywność i zastanawia się nad wykonalnymi rozwiązaniami alternatywnymi.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Anit, M. Szpunar: Prawo Europejskie. Warszawa 2002. s. 83-84.
 2. W. Czapliński: III filar Unii Europejskiej - Współpraca Sądowa i Policji w Sprawach Karnych, [w:] Prawo Unii Europejskiej, Zagadnienia systemowe, J. Barcz (red.). Warszawa 2003, s. 120.
 3. W. Czapliński: Wybrane regulacje dotyczące Obszaru Bezpieczeństwa, Wolności i Sprawiedliwości, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki. J. Barcz (red.). Warszawa 2003. s. 612.
 4. The EU Constitution and Justice and Home Affairs - the accountability-gap. [w:] Statwatch Bulletin vol. 14. no. 5. August--October 2004. 1 Bundesgesetzblatt II1984, s. 767 i n.
 5. A. Graś: Porozumienia z Schengen - genea i stan obecny, [w:] Polska droga do Schengen. Opinie ekspertów. Warszawa 2000, 16-20.
 6. Katalog Schengen, Wydawanie wiz. Zalecenia i dobre praktyki. tom 3. Bruksela 2003, s. 3.
 7. Katalog Schengen, Kontrola na granicach zewnętrznych, wydalenia i readmisje. Zalecenia i dobre praktyki, tom 1. Bruksela 2002, s. 3.
 8. Kontynuacja prac nad oceną i wdrażaniem dorobku Schengen: terminarz i plan działania. 8881/01 LIMITE SCH-EVAL 17. cześć III. akapit 5.
 9. Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo. W. Czapliński. R. Ostrihansky. P. Saganek, A. Wyrozumska (red.). Warszawa 2001. s. 22-23.
 10. A. Przyborowska-Klimczak: Prawne aspekty procesu integracji europejskiej - rys historyczny [w:] Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki. J. Barcz (red.). Warszawa 2003. s. 43-44.
 11. Traktat Amsterdamski, Dz.U. WE nr C 340 z 10 listopada 1997 r.
 12. Traktat o Unii Europejskiej, tekst skonsolidowany, Dz.U. WE nr C 325 z 24 grudnia 2002 r.
 13. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy CIG 87/04.
 14. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, tekst skonsolidowany, Dz.U. WE nr C 325 z 24 grudnia 2002 r.
 15. A. Wyrozumska: Państwa Członkowskie a Unia Europejska, [w:] Prawo Unii Europejskiej, Zagadnienia systemowe, J. Barcz (red.). Warszawa 2003, s. 335.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1427-0552
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu