BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bajorek-Ziaja Hanna
Tytuł
Udzielanie pomocy sądom krajowym przy stosowaniu art. 81 i 82 TWE : Współpraca między Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości a sądami krajowymi
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 10, s. 15-20
Słowa kluczowe
Konkurencja, Traktat o WE
Competition, European Community Treaty
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Europejski Trybunał Sprawiedliwości
European Union (EU), Court of Justice of the European Communities
Abstrakt
Sądy państw członkowskich powinny stosować z własnej inicjatywy art. 81 i 82 TWE. W sytuacji, kiedy sądy krajowe nie mają obowiązku ale mają prawo do stosowania z własnej inicjatywy wiążących przepisów krajowych na warunkach ustanowionych w ich prawie wewnętrznym, muszą także stosować obowiązujące przepisy Traktatu Wspólnot Europejskich, przy czym respektują te same warunki ustanowione w prawie krajowym. W odniesieniu do reguł konkurencji zawartych w art. 81 i 82 TWE sądy krajowe mogą zostać wezwane do stosowania tych artykułów w procesach sądowych pomiędzy prywatnymi stronami. W przypadku sprzecznych decyzji zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego wymaga, aby sądy państw członkowskich nie stosowały prawa krajowego, niezależnie od tego, czy postanowienie prawa krajowego zostało przyjęte przed czy po powstaniu i przyjęciu norm prawa wspólnotowego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu