BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sędzicki Wiesław
Tytuł
Zagrożenia interesów konsumenta na rynku usług finansowych
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 9, s. 2-7, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rynek usług finansowych, Ochrona konsumenta
Financial services market, Consumer protection
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W Traktacie z Maastricht doniosłą rolę przypisano osiągnięciu przez Wspólnotę wysokiego poziomu ochrony konsumenta. Zwrócono przy tym uwagę na obszary charakteryzujące się wyraźnie zwiększonym poziomem zagrożeń. Usługi finansowe, a więc między innymi ubezpieczeniowe, bankowe i związane z obrotem papierami wartościowymi, uznano za sferę szczególną, jeśli chodzi o intensyfikacje działań legislacyjnych mających na celu zagwarantowanie dostatecznego bezpieczeństwa klientom.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Dauses, M. Sturm, Prawne podstawy ochrony konsumenta na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej, KPP 1997. z. l, s. 32 i nast.
  2. D. Daniluk, Podstawowe regulacje U E dotyczące ochrony konsumenta na rynku usług bankowych, "Prawo Bankowe" nr 4/1997.
  3. Dyrektywa 93/13/EEC z dnia 5 kwietnia 1993 r. o niedozwolonych klauzulach w umowach konsumenckich (Dz.U. WE nr L 95 z 21.04.93).
  4. Dyrektywa 97/7/EEC z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość (Dz.U. WE nr L 144 z 4.07.97).
  5. A. Janiak. Przywileje bankowe w prawie polskim, Zakamycze 2003, s. 58.
  6. E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, II wyd., Warszawa 2000, s. 22.
  7. J.-P. Pizzio. Rozstrzyganie sporów konsumenckich na drodze sądowej [w:] Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej, pod red. M. Fryźlewicza. Łódź 1998, s. 93 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu