BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zajder Robert, Janowska Agnieszka
Tytuł
Korzyści i zobowiązania dla polskich przedsiębiorstw wynikające z działań na rzecz ochrony klimatu - wspólnotowy system handlu emisjami (cz. V)
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 9, s. 8-14, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Dyrektywy WE, Państwa członkowskie
Environmental protection, EC directives, Member states
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Od 1 stycznia 2005 r. funkcjonuje, jeszcze nie we wszystkich państwach członkowskich Wspólnoty, system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Mimo że minęło dopiero kilka miesięcy, rozpoczęły się już dyskusje nad kształtem kolejnego okresu rozliczeniowego 2008-2012. Ponadto od listopada 2005 państwa członkowskie są zobowiązane transponować do swojego porządku prawnego dyrektywę 2004/101/WE, tzw. dyrektywę łączącą (linking directive). W niektórych państwach już funkcjonują, a w innych są brane pod uwagę krajowe systemy handlu uprawnieniami do emisji substancji innych niż gazy cieplarniane (GHGs).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Alluminium and the European Emission Trading, Konferencja Greenweek, 31.05-02.06.2005 Bruksela. Belgia, http://www.europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm.
  2. Campbell N., Review of the EU Emission Trading Directive, Konferencja Greenweek, 31.05-02.06.2005 Bruksela, Belgia, http://www.europa.eu.int/comm/environment/in-dex_en.htm.
  3. Dyrektywa 2004/101 AVE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 października 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto (Dz.Urz. WE L 338 z 13.11.2004).
  4. Dz.U. z 2004 Nr 281, poz. 2784.
  5. http://www.vrom.nl/pagina.html?id=9249
  6. NOx.
  7. Materiały z konferencji CarbonExpo 11-13 maja 2005, Kolonia, Niemcy, www.carbonexpo.com.
  8. Slobbe P., Allocation in 2008. Improvements?, Konferencja Greenweek, 31.05-02.06.2005 Bruksela, Belgia,
  9. http://www.europa.eu.intycomm/environment/index_en.htm.
  10. Turek N., Chancen durch CDM i JI im Rahmen der CO2-ErfUllung, Trade News Emissions; Leitfaden für die klimaschutzpolitische Bewertung von emissionsbezogenen JI und CDM-Projekten, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit [na:J http://www.emisje-co2.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu