BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Helios Joanna
Tytuł
Europejski Kodeks Dobrej Administracji - analiza postanowień a polski system prawny (cz. I)
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 9, s. 25-27, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Kodeks dobrych praktyk, Instytucje WE
Code of Good Practice, European Communities Institutions
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Parlament Europejski
European Union (EU), European Parliament
Abstrakt
6 września 2001 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję aprobującą Kodeks Dobrej Administracji, który powinien być respektowany przez instytucje Unii Europejskiej, ich administracje oraz przez urzędników w ich relacjach z obywatelami. W tekście omówiono artykuły 1-4, dotyczące przepisów ogólnych, podmiotowego zakresu obowiązywania, rzeczowego zakresu obowiązywania oraz zasady praworządności.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Cieśliński, Umowa stowarzyszeniowa w systemie prawa Wspólnot Europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999. s. 11, 12.
 2. K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel, Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Zakamycze 2003, s. 53.
 3. Code of Good Administrative Behaviour Relations with the public, Dz.Urz. WE No. L 267//2000, http://europa.eu.int/eur--lex/en/search_oj.htm. z dnia 24.10.2003 r.
 4. Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich z dnia 18 grudnia 2000 roku (2000/C 364/01 i następne).
 5. Z. Leoński, Zmiany materialnego prawa administracyjnego w III RP a ochrona praw jednostki, '[w: ] Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki,
 6. Z. Leoński (red.). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998, s. 11.
 7. J. Ruszkowski, E. Górnicz, M. Żurek, Leksykon integracji europejskiej, Wydawnitwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 143-144.
 8. J. Soderman, What is good administration? The European Ombudsman 's Code of Good Administrative Behaviour, referat wygłoszony w trakcie seminarium "The Ombudsman and the European Union Law", Bukareszt 21-24 kwiecień 2001 roku, http// www.euro-ombudsman.eu.int/speeches/en/2001-04-23.htm. z dnia 24.10.2003 r.
 9. M. Susałko, Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo w diagramach, "Wydawnictwo Park Spółka z o.o.", Bielsko-Biała 2004, s. 20.
 10. J. Świątkiewicz, Rzecznik Praw Obywatelskich w polskim systemie prawnym. Warszawa 2001, s. 22 i n.
 11. Z. Tobor, Teoretyczne problemy legalności. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998. s. 92.
 12. Ustawa z 11 maja 1995 roku o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Dz.U. Nr 74, póz. 368 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu