BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miczek Zbigniew
Tytuł
Wierzytelności z tytułu ubezpieczeń społecznych a postępowanie upadłościowe
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 11, s. 21-24
Słowa kluczowe
Postępowanie upadłościowe, Wierzytelności, Ubezpieczenia społeczne, Składki ubezpieczeniowe, Prawo upadłościowe, Niewypłacalność przedsiębiorstwa, Dług
Bankruptcy proceedings, Liability, Social insurance, Insurance premium, Bankruptcy law, Company insolvency, Debt
Abstrakt
Przedsiębiorca będący niewypłacalnym w rozumieniu przepisów ustawy z 28 marca 2003 r. powinien wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Jednym z najważniejszych elementów postępowania upadłościowego jest ustalenie listy wierzytelności, gdyż umieszczenie na niej wierzyciela przesądza o jego prawie do udziału w postępowaniu. Tymczasem uregulowania dotyczące zaliczania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do poszczególnych kategorii zaspokajania wierzycieli, ze względu na redakcję stosownych przepisów mogą budzić wątpliwości co do sposobu ich interpretacji. Niewłaściwe ich zakwalifikowanie do innej, wyższej kategorii prowadzić może także do pokrzywdzenia pozostałych wierzycieli.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Cieślak, Fundusze masy upadłości - postępowanie podziałowe, Warszawa 2004, s. 54-55.
  2. M. Domagalski, Ustawa zła czy źle stosowana? „Rzeczpospolita" 2004, nr 230.
  3. I.Dukiel, J. Pałys, Postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością. Komentarz, Warszawa 2004.
  4. S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2004, s. 648.
  5. A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa 2003, s. 871.
  6. Z. Miczek, M. Załucki, Problemy intertemporalne w prawie upadłościowym i naprawczym, „Przegląd Prawa Handlowego" 2004, nr 12, s. 37-43.
  7. D. Zienkiewicz (w:) Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2004, s.873-90.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu