BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burlita Augustyna
Tytuł
Relacje między czasem pracy a czasem wolnym jako obszarami ludzkiej aktywności (na przykładzie konsumentów klasy średniej)
Relations Between the Labour and Leisure Time as the Areas of Human Activity (on the Example of Consumers from Middle Class)
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2005, nr 4-5, s. 81-89
Słowa kluczowe
Czas pracy, Czas wolny, Jakość życia, Klasa średnia
Working time, Leisure time, Quality of life, Middle class
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Czas pracy i czas wolny to dwa ważne obszary ludzkiego życia, ale też przeciwstawne, a jednocześnie wzajemnie uzupełniające się i warunkujące elementy budżetu czasu człowieka. Relacje między pracą a czasem wolnym nabierają szczególnego znaczenia także z uwagi na przemiany systemowe w Polsce i towarzyszące im zmiany cywilizacyjne zwiaząne z przechodzeniem z ery przemysłowej do epoki usługowo-informacyjnej. W artykule przedstawiono relacje miedzy tymi dwoma obszarami ludzkiego życia na podstawie wyników badań konsumentów klasy sredniej z regionu zachodniopomorskiego.

Labour time and leisure are two important areas of the human life but also opposite and, at the same time, complementary and being a requisite to each other elements of the human being's time budget. Relations between them, due to the possibility to satisfy definite needs of the human being, significantly determine their functioning in all spheres of the life (professional, family, social, personal, etc.), and they entail definite for the given individual and their family consequences (positive and negative). In the article, on the basis of i suits of surveys on the representative sample of consumers from the middle class in the 2 chodniopomorski (Western Pomeranian) region, there are presented relations between these two areas of human activity, being an effect of socioeconomic transformations of the Polish economy and civilising transformations, including, particularly, changes in the labour market in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. C. Bywalec, "Nowa konsumpcja" - klucz do rozwoju, "Nowe Życie Gospodarcze" 2003, nr 13.
 2. G. Cieloch, J. Kuczyński, K. Rogoziński, Czas wolny - czasem konsumpcji?, PWE, Warszawa 1992.
 3. Co widać przez szklany sufit?, Firma w twoim stylu, "Twój Styl" 2005, nr 3.
 4. Dobowy budżet czasu ludności 1996, GUS, Warszawa 1998.
 5. H. Domański, Polska klasa średnia, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2002.
 6. H. Domański, Społeczeństwa klasy średniej, IFiS PAN, Warszawa 1994.
 7. J. Gleick, Szybciej. Przyspieszenie niemal wszystkiego, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 8. How European Spend Their Time. Everyday Life of'Women and Men. Data 1998-2002, European Commission, EUROSTAT, Luxembourg 2004.
 9. H. Jastrzębska-Smolaga, W kierunku trwałej konsumpcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 10. B.H. Jung, Ekonomia czasu wolnego. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 1989.
 11. B. Kłos, Kształtująca się klasa średnia, w: Dawne i nowe problemy społeczne. Szkice do obrazu społeczeństwa polskiego u progu XXI stulecia, pod red. A. Kodera, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2002.
 12. Leksykon marketingu, pod red. J. Altkorna, T. Kramera, PWE, Warszawa 1998.
 13. Przede wszystkim praca, "Modern Marketing", www.marketer.pl, stan z dnia 31.07.2003 r.
 14. Robotny jak Polak, "Polityka" 2004, nr 33.
 15. L.J. Seiwert, Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1998.
 16. E. Sierzputowska, Jakość życia, "Wiadomości Statystyczne" 1989, nr 7.
 17. A. Suwalski, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania sprawiedliwości społecznej, w: Socjologiczne i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej - szanse i zagrożenia, pod red. H. Januszka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu" 2002, nr 25.
 18. Tendencje rozwoju konsumpcji. Postulaty i uwarunkowania, pod red. M. Pohorillego, PWE, Warszawa 1982.
 19. Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 2001 roku, GUS, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu