BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bukowski Maciej
Tytuł
Wnioski z raportu
Źródło
Nowe Życie Gospodarcze, (dodatek) - Więcej pracy bez barier, 2005, s. 19-25
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Rynek pracy, Praca, Strategia lizbońska, Produktywność pracy, Polityka zatrudnienia
Employment, Labour market, Labour, Lisbon Strategy, Labour productivity, Employment policy
Abstrakt
Artykuł zawiera wnioski z raportu przygotowanego przez Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki i Pracy pod red.M.Bukowskiego p.t."Zatrudnienie w Polsce 2005". W odróżnieniu od wielu cząstkowych opracowań umożliwia on całościowe spojrzenie na problemy polskiego rynku pracy w latach 1999-2004, a przy tym analizuje efekty, jakie przyniosła w tym okresie polityka rynku pracy. Podejmuje on takie tematy jak: produktywność i zmiana struktury zatrudnienia, edukacja i wejście na rynek pracy osób młodych, kształcenie ustawiczne i większa adaptacyjność osób starszych, bezrobocie grup defawaryzowanych i rola służb zatrudnienia, zabezpieczenie społeczne i wczesna dezaktywizacja osób starszych, opodatkowanie pracy i perspektywy zatrudnienia osób nisko wykwalifikowanych oraz elastyczność rynku pracy i przemiany w stosunku do pracy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-5784
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu