BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bukowski Maciej
Tytuł
Wnioski z raportu
Źródło
Nowe Życie Gospodarcze, (dodatek) - Więcej pracy bez barier, 2005, s. 19-25
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Rynek pracy, Praca, Strategia lizbońska, Produktywność pracy, Polityka zatrudnienia, Polityka rynku pracy
Employment, Labour market, Labour, Lisbon Strategy, Labour productivity, Employment policy, Labour market policy
Abstrakt
Artykuł zawiera wnioski z raportu przygotowanego przez Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki i Pracy pod red.M.Bukowskiego p.t."Zatrudnienie w Polsce 2005". W odróżnieniu od wielu cząstkowych opracowań umożliwia on całościowe spojrzenie na problemy polskiego rynku pracy w latach 1999-2004, a przy tym analizuje efekty, jakie przyniosła w tym okresie polityka rynku pracy. Podejmuje on takie tematy jak: produktywność i zmiana struktury zatrudnienia, edukacja i wejście na rynek pracy osób młodych, kształcenie ustawiczne i większa adaptacyjność osób starszych, bezrobocie grup defawaryzowanych i rola służb zatrudnienia, zabezpieczenie społeczne i wczesna dezaktywizacja osób starszych, opodatkowanie pracy i perspektywy zatrudnienia osób nisko wykwalifikowanych oraz elastyczność rynku pracy i przemiany w stosunku do pracy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-5784
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu