BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Młodak Andrzej
Tytuł
Ocena zmienności cech statystycznych w modelu taksonomicznym
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 9, s. 5-18, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Analiza statystyczna, Analiza taksonomiczna, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Przestrzenna analiza porównawcza, Warunki życia ludności
Statistical analysis, Taxonomic analysis, Modeling of time-space, Comparative spatial analysis, People's living conditions
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule poruszono problem oceny zmienności cech pozostający zdaniem autora na uboczu zainteresowań statystyków. Przedstawiono wskaźniki zmienności cechy jednostkowej oraz zmienności cech w wielowymiarowym modelu przestrzenno-czasowym. Zwrócono uwagę na zastosowanie tzw. mediany Webera jako miernika zmienności wielostronnej. W celu praktycznego opisania wad i zalet rozpatrywanych metod oceny zróżnicowania cech statystycznych przeanalizowano odpowiednie właściwości poszczególnych komponentów modelu opisującego warunki kształtowania się sytuacji bytowej ludności w polskich województwach w latach 1998-2003.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Grabińska E. (2004), Zróżnicowanie ruchu turystycznego, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 2. Hellwig Z. (1968), Zastosowania metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" z. 4
 3. Lira J., Wagner W., Wysocki F. (2002), Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, (w:) J. Paradysz (red.), Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Intcrnctowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań
 4. Lusznicwicz A. (l 970), Statystyka ogólna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 5. Malina A., Zeliaś A, (1998), On Building Taxonometric Measures on Living Conditions, "Statistics in Transition" vol. 3, nr 3
 6. Młodak A. (2002a), Gry kooperacyjne w analizie taksonomicznej na przykładzie rynku pracy, "Wiadomości Statystyczne" nr 3
 7. Miodak A. (2002b), Taksonomiczne mierniki przestrzennego zróżnicowania rynku pracy, "Wiadomości Statystyczne" nr 4
 8. Młodak A. (2004), Graficzna prezentacja zróżnicowania obiektów o wielu cechach, "Wiadomości Statystyc/-nc" nr 6
 9. Słaby T. (2003), Ekonomiczne wykluczenie społeczne w Polsce - konieczność reorientacji badań, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Zeszyt Naukowy nr 36, SGH, Warszawa
 10. Śmiłowska T, (1997), Statystyczna analiza poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Studia i Praec, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Zeszyt 247, Warszawa
 11. Weber A. (1909, reprint 1971), Theory of location of industries, translated with an introduction and notes by Carl J. Friedrich, Ed. by Rüssel & Rüssel, New York 1971
 12. Zając K. (1994), Zarys metod statystycznych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu