BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malina Anna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Malina Piotr
Tytuł
Determinanty rozwoju regionalnego Polski
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 10, s. 68-79, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Rozwój społeczno-gospodarczy, Czynniki rozwoju gospodarczego, Statystyka regionalna, Badania statystyczne
Regional development, Social economic development, Factors of economic development, Regional statistics, Statistical surveys
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Przedstawiono badania, których celem jest analiza i identyfikacja kluczowych czynników - deteminant rozwoju regionalnego Polski. Zaprezentowano rezultaty badania empirycznego uzyskane w wyniku zastosowania metod analizy czynnikowej. Analizę oparto o dane statystyczne dla zmiennych charakteryzujących poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw w 2003 r.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A. D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa
 2. Anderberg M. R. (1973), Cluster Analysis for Application, Academic Press, New York
 3. Czyż T. (1971), Zastosowanie analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej Polski Ossolineum, Wrocław
 4. Grabiński T. (1992), Analiza czynnikowa w badaniach przestrzennych, (w:) Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, red. S. Mynarski, PWN, Warszawa
 5. Hair J, F., Andcrson R. E., Tatham R. L., Black W. C. (1992), Multivariate Data Analysis with Reading.3-rd edition, Macmillan Publ. Company, New York
 6. Keating M. (1994), Szczyt Ziemi - Globalny Program Działań, GEA, Warszawa
 7. Malina A. (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, nr 162, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków
 8. Podolec B., Zając K, (1978), Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcyjnych, PWE, Warszawa Siedlecka U., Gnitecka R. (1999), Wyodrębnianie odpornych struktur taksonometrycznych metodą pierwszej głównej składowej, "Taksonomia", z. 6, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław
 9. Sobczak E. (2003), Analiza czynnikowa w ocenie kluczowych determinant rozwoju regionalnego, (w:) Zastosowania metod ilościowych, pod red. J. Dziechciarza, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 981
 10. Strahl D. (1998), Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Wrocław
 11. Szymla Z. (2000), Determinanty rozwoju regionalnego. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Ossolineum, Wrocław -Warszawa - Kraków
 12. Zeliaś A. (1980), Analiza czynnikowa jako metoda doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" nr 131
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu