BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kantor-Pietraga Iwona
Tytuł
Zmiany przyrostu rzeczywistego ludności w Nadrenii Północnej-Westfalii
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 10, s. 91-105, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Ludność, Badania statystyczne
Population, Statistical surveys
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
W artykule podjęto próbę określenia zmian przyrostu rzeczywistego ludności w Nadrenii Północnej-Westfalii w latach 1980-2001 na podstawie klasyfikacji J. Webba. Metoda ta umożliwia wskazanie czynnika powodującego przemiany ludnościowe danego obszaru.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Długoborski W., Kociszewski J. (red.) (1991), Procesy urbanizacyjne w Niemczech i w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Nadrenii Północnej-Westfalii i Dolnego Śląska, Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu w Muenster Katedrę Historii Gospodarczej AE we Wrocławiu, Zachełmie, 17-19 maja 1988 r., Prace Naukowe im. Oskara Langego we Wrocławiu
 2. Długosz Z. (2000), Kierunki zmian w ruchu ludności w okresie przemian ustrojowo-gospodarczych na obszarze województwa małopolskiego, (w:) Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Wrocław
 3. Glasser E., Schmied M. W., Woitschutzke C-P. (1997), Nordrhein-Westfalen, Justus Perthes Verlag, Gotha
 4. Grucza J., (1987), Tendencje rozwoju migracji obcokrajowej siły roboczej w Republice Federalnej Niemiec, "Czasopismo Geograficzne" z. 3, Wrocław
 5. Grucza J. (1988), Rozwój ludności regionów miejskich w Republice Federalnej Niemiec w latach 1975-l984 "Czasopismo Geograficzne" z. l, Wrocław
 6. Grucza J, (1989), Niektóre aspekty zmian ludnościowych w Republice Federalnej Niemiec, "Czasopismo Geograficzne" z. 2, Wrocław
 7. Grzeszczak J. (1995), Przestrzenne zróżnicowanie społeczno-gospodarcze "północ-południe " w krajach Unii Europejskiej. Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, nr 31, Warszawa
 8. Kurkus M, (1984), Przewodnik do ćwiczeń z geografii ludności, Uniwersytet Warszawski, Warszawa Nowa Encyklopedia Powszechna (1996), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 9. Smandek I. M. ( 1994), Powojenny cykl migracyjny w Republice Federalnej Niemiec, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach nr 133
 10. Statistisches Jahrbuch Nordrhein-Westfalen 1981, Landesamt fur Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
 11. Statistisches Jahrbuch Nordrhein-Westfalen 1991, Landesamt fur Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
 12. Statistisches Jahrbuch Nordrhein-Westfalen 2002, Landesamt fur Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
 13. Warszyńska J. (red.) (1994), Geografia turystyczna świata, cz. l, PWN, Warszawa
 14. Webb J. W., (1963), The natural and migrational components of population changes in England and Wales 1921-1931, Economic Geography, No 39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu