BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paprotny Przemysław
Tytuł
Wycena należności kredytowych banku komercyjnego metodą zamortyzowanego kosztu według efektywnej stopy procentowej : Konsekwencje dla wyniku finansowego
Valuation of loans outstanding in a commercial bank by the depreciated cost method according to the effective interest rate, and its impact on the financial result
Źródło
Bank i Kredyt, 2005, nr 5, s. 20-27, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość bankowa, Wycena aktywów finansowych, Kredyt bankowy
Bank accounting, Valuation of financial assets, Bank credit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu przedstawienie zmian, jakie zaczną obowiązywać w zakresie wyceny kredytów bankowych od 1 stycznia 2005 r. Na przykładzie przedstawiono różnice między wyceną kredytu metodą obecnie obowiązującego kosztu historycznego oraz metodą zamortyzowanego kosztu według efektywnej stopy procentowej. Uzupełnieniem przykładu jest księgowa ewidencja operacji związanych z kredytem, zarówno od strony banku, jak i kredytobiorcy. We wnioskach pokazano potencjalny wpływ wprowadzonych zmian na wyniki finansowe i kapitały banków oraz konsekwencje dla kredytobiorców, akcjonariuszy i podmiotów sprawujących nadzór nad bankami.

The paper discusses changes in the book valuation of loans outstanding at banks. As from January 1, 2005, public listed companies (including banks) shall prepare consolidated financial statements pursuant to the International Financial Reporting Standards (IFRSs), which implement new principles, i.a. within the scope of financial instruments valuation. In this regard, efforts have been undertaken in the present paper to analyse the impact of application of the depreciated cost method in the valuation of loans extended by banks on the key items of the banks' financial reports. Particular attention has been paid to the process of determination of loan-related cash flows and to the accounting operations, from the point of view of both the bank and the borrower. The first part of the paper describes the current legal regulations related to the book valuation of financial instruments. The principles of breakdown of the financial instruments portfolio by individual categories of classification and of the thereon-based selection of the valuation method have been presented. The depreciated cost method of valuation according to the effective interest rate has been described in a greater detail, and the theoretical aspects, which differentiate the method from the historical cost method, have been set forth. Further, the paper presents a figure-based analysis of the loan value. Loans with fixed and decreasing principal and interest instalments have been discussed. In both cases, the analysis scheme has been first based on the determination of a theoretical repayment scheme of the extended loan by the historical cost method. On this basis, the internal return rate has been determined, which was further used in the valuation of the loan by the depreciated cost method. The analysis has been supplemented with schemes of the loan-related accounting operations, from the point of view of both the bank and the borrower. The final part of the paper includes conclusions
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Adamkiewicz: Wartość godziwa i jej ustalania. "Rachunkowość" nr 9/2001.
 2. T. Bakalarski: Wycena za pomocą skorygowane; ceny nabycia. "Rachunkowość" nr 1/2003.
 3. J. Bieniowski: Instrumenty finansowe i efektywna stopa procentowa, "Bank" nr 10/2002.
 4. R. A. Brealey, S. C. Myers: Principles of Corporate finance. McGraw-Hill Boston 2000.
 5. M. Dobija, E. Smaga: Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. Warszawa - Kraków 1996 PWN.
 6. B. Graczyk, T. Bakalarski: Wycena według efektywnej stopy procentowej. "Bank" nr 10/2003.
 7. M. J. Grego, R. A. Zollo: Auditing Fair Value Measurements and Disclosures. "Commercial Lending Review" listopad 2003.
 8. E. A. Hendriksen, M. F. van Breda: Teoria rachunkowości. Warszawa 2002 PWN.
 9. A. M. King: Fair value accounting. Its Time Has Come and Gone. "Strategic Finance" wrzesień 2003.
 10. M. Marcinkowska: Skorygowana cena nabycia - nowa kategoria ceny. "Rachunkowość" nr 10/2002.
 11. P. D. McCarthy: Unnecessary Complexity In Accounting Principles. "The CPA Journal" marzec 2004.
 12. B. Nalepa: Podstawy matematyki finansowej. "Skrypty uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach", Katowice 1997.
 13. J. Sawicka, T. Sawicki: Efektywna stopa procentowa kryterium decyzyjnym. "Rachunkowość" nr 7/2004.
 14. Rozporządzenie ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z dnia 12.12.2001 (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2001 r. nr 149, poz. 1674).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu