BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koźliński Tomasz
Tytuł
Bankowość internetowa : Część 1 - determinanty rozwoju
Internet banking. Part I - determinants of development
Źródło
Bank i Kredyt, 2005, nr 5, s. 42-54, bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe
Bankowość elektroniczna, Bankowość wirtualna, Usługi internetowe
E-banking, Virtual banking, Internet services
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono takie zagadnienia jak: pojęcia bankowości internetowej, statystyki dotyczące użytkowników internetu, kosztowe uwarunkowania bankowości internetowej, kanały dystrybucji, electronic private banking, cross-selling w bankowości internetowej. Na zakończenie przedstawiono wady tego typu bankowości.

Internet banking is a relatively fresh term in the world of finances. First Internet services were launched in 1994 in the USA; however, the very beginnings of e-banking, where Internet banking originates, date back to as early as the 70s. The recent decade has brought in a rapid development of Internet distribution channels. The wave of new technologies also reached Poland; however the first Internet banking service was launched as late as in 1998. E-banking presents a chance for today's banks. It helps reduce costs, both on the part of the customer and the bank, it is convenient, provides for the sales of various value-added services and is available round the clock. However, there exist many threats to e-banking, which may hamper the development of this type of service and in some cases even discontinue the functioning of certain products. The development of Internet banking entails many types of frauds, with their number and legal and technical complexity enormously increasing. Internet banking in its broad sense, which includes Internet transactions, payment cards and cross-border bank transfers, is a venue of daily struggles of fraudsters and organisations that hunt for them. The paper presents the chances and threats related to Internet banking, and the development of this channel in selected countries worldwide. What is interesting, there is no single recipe for the success of this channel. Depending on the size of the country, its development level and its banking system, Internet banking services have evolved differently. Spectacular failures of some Internet banking pioneers have also been observed, whereas numerous non-bank institutions that had undertaken this kind of activity experienced legal and economic difficulties. Internet banking in Poland is currently at the stage of dynamic growth, and no developments may possibly bring this trend to a halt. Common application of the qualified electronic signature is still a chance that has
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 2004 E-Crime Watch Survey. Summary of Findings. CSO magazine, U. S, Secret Service & CERT.
 2. A. Andersen, A. Hyytinien, J. Snellman: Recent Developments in the Finnish Banking Sectors. Bank of Finland Discussion Papers nr 15/2000.
 3. Booz Alien's Internet Banking Survey Revealed a Huge Perception Gap. Booz Alien Hamilton, 1998, http: //www. boozallen. com.
 4. Cross selling opportunities untapped for financial firms, according to Nielsen/NetRatings. Nielsen/NetRatings, czerwiec 2004.
 5. Cross-Selling In European Retail Banking: Strategic Lessons For Incumbents. Paryż 2001 Celent.
 6. Diverse distribution brings ICICI success. „The Banker", sierpień 2003.
 7. L. Dziawgo: Private banking - istotny element współczesnej bankowości. „Bank i Kredyt" nr 2/2003.
 8. D.T. Dziuba: Systemy informatyczne w obsłudze banków detalicznych. Warszawa 2002 Uniwersytet Warszawski.
 9. E-commerce and Development Report 2003. United Nations Conference on Trade and Development. New York, Geneva 2003 United Nations.
 10. K. Freliszek: Masowe rozliczenia detaliczne - czyi kiedy nadejdzie czas polecenia zaplaty? „Bank i Kredyt" nr 2/2003.
 11. A. Gospodarowicz (red.): Bankowość elektroniczna. Warszawa 2005 PWE.
 12. A, Gospodarowicz (red.): Technologie informatyczne w bankowości. Wrocław 2002 Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 13. J. Grzechnik: Bankowość internetowa. Gdańsk 2000 Internetowe Centrum Promocji.
 14. G, Grześkiewicz, T. Koźliński: Electronic banking and private banking. The 8th International Conference of Doctoral Students. Brno University of Technology, Brno 2004.
 15. G. Grześkiewicz, T. Koźliński: High Net Worth Individuals - The Clients of Private Banking. The 8th International Conference of Doctoral Students, Brno University of Technology, Brno 2004.
 16. J. Grzywacz: Bankowość elektroniczna w działalności przedsiębiorstwa. Warszawa 2004 Szkoła Główna Handlowa.
 17. Innowacyjność polskiej gospodarki. Warszawa 2004 CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, „Zeszyty Innowacyjne" nr 2.
 18. R. Janowicz, R. Klepacz: Pieniądz elektroniczny na świecie. Istota i zastosowanie elektronicznej portmonetki. Warszawa 2002 Biblioteka Menedżera i Bankowca.
 19. P. Johanssori: Web-banking Outlook. London 2001.
 20. A. Jurkowski: Bankowość elektroniczna. Warszawa 2001 NBP „Materiał i Studia".
 21. K. Jęcek: Silne uwierzytelnienie klienta w bankowości internetowej - technologie, koszty, stan zastosowania w Polsce. Konferencja Inter Bank, Warszawa 2004.
 22. B. Kosiński: Tendencje rozwojowe na rynku usług bankowych. Bankowość na świecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje rozwojowe. Praca zbiorowa pod redakcją naukową L, Oręziak i B, Pietrzaka. Warszawa 2000-2001 Olympus.
 23. T. Koźliński: Bankowość internetowa. Warszawa 2004 CeDeWu.
 24. T. Kulisiewicz: Stan dzisiejszy, najbliższe perspektywy, potencjalni nowi gracze. VII Forum Bankowości Elektronicznej „Elektroniczny pieniądz i inne elektroniczne instrumenty płatnicze". Warszawa 2004.
 25. D. Lascelles: Europe's new banks. The non-bank phenomenon. C.SFI Centre for the Study of Financial Innovation, London 2000.
 26. M. Macierzyński: Przyszłość bankowości internetowej. 22.11.2002, http: //www.bankier.pl
 27. G.M. Magrini, J.M. Thomas: E-private banking in Europe, myth, reality and promise. Luxemburg 2001 PWC.
 28. P. Młynik: Systemy bankowości internetowej, internet banking, mobile banking, http: //www.javatech.com.pi
 29. National and State Trends in Fraud and Indentity Theft. Federal Trade Commission, styczeń 2004.
 30. Payment and settlement systems in selected countries. Bank for International Settlements, Basel 2003.
 31. Phishing Attack Trends Report. Anti-Phishing Working Group, czerwiec 2004.
 32. R. Podpłoński, P. Popis: Podpis elektroniczny. Komentarz. Warszawa 2004 Difin.
 33. M. Polasik: Bankowość internetowa. Warszawa 2002 Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Związek Banków Polskich.
 34. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego związanego z podpisem elektronicznym (Dz.U. z 2002 r. nr 128, poz. 1101).
 35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r, w sprawie zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów bankowych sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji (Dz.U. z 2003 r. nr 51, poz. 442).
 36. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz.U. z 2002 r. nr 128, poz. 1094).
 37. Z. Ryznar: Informatyka bankowa. Poznań 1998 WSB.
 38. B. Schneier: Applied Cryptography. Protocols, Algorithms, and Source Code in C. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore 1996 John Wiley & Sons Inc.
 39. Ch. Skinner: Something to talk. „The Banker" sierpień 2004 r.
 40. Special report on phishing. United States Department of Justice, Criminal Division, marzec 2004.
 41. I. Sułek: Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na konkurencyjność polskiego sektora bankowego. Warszawa 2004 Zeszyty BRE Bank - CASE nr 71, Polski sektor bankowy po wejściu Polski do Unii Europejskiej, s. 11.
 42. M. Suominen: E-banking in the Nordic Countries - Its Emergence and Perspectives. INSEAD 2001.
 43. B. Świecka: Bankowość elektroniczna. Warszawa 2004 CeDeWu.
 44. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. z 2002 r. nr 169, poz. 1385).
 45. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204).
 46. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. nr 130. poz. 1450).
 47. Virtual rivals. The Economist, Section Survey: Online Finance, 20.05.2000.
 48. M.J. Ylilammi: Re-shaping Financial markets. The Sampo view. Sampo 9.10.2001.
 49. Wybrane źródła w Internecie
 50. http; //www.antiphishing.org
 51. http: //www.bankrate.com
 52. http: //www.businessweek.com
 53. http: //www.centrast.pl
 54. http: //www.cert.org
 55. http: //www.clickz.com
 56. http: //www.computerworld.com
 57. http: //www.ebanki.pl
 58. http: //www.egg.com
 59. http: //www.fininter.net
 60. http: //www.gocsi.com
 61. http: //www.ipsec.pl
 62. http: //www.microbanker.com
 63. http: //www.nbp.pl
 64. http: //www.nielsen-notratings.com
 65. http: //www.nordea.com
 66. http: //www.prnews.pl
 67. http: //www. sampo.fi
 68. http: //www.rbe.pl
 69. http: //www.rp.pl
 70. http: //www.vagla.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu