BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wytwer Aleksandra
Tytuł
Sektor kapitału wysokiego ryzyka w Polsce na tle krajów Europy środkowej i Wschodniej - tendencje i perspektywy rozwoju
Venture capital sector in Poland against other Central and Eastern European countries - trends and development perspectives
Źródło
Bank i Kredyt, 2005, nr 6, s. 18-29, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Finansowanie inwestycji, Rozwój przedsiębiorczości, Venture capital, Private equity
Investment funds, Investment financing, Entrepreneurship development, Venture capital, Private equity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Venture capital/private equity to długoterminowe finansowanie przedsięwzięć, które charakteryzują się wysokim ryzykiem, a jednocześnie - dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i znacznemu potencjałowi wzrostu - rokują ponadprzeciętną stopę zwrotu. W artykule porównano stan rozwoju sektora private equity w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Omówiono rozwój tego sektora w Europie Środkowej i Wschodniej, a także w Polsce (rys historyczny, inwestycje, źródła kapitału, uwarunkowania prawne).

The paper aims at presenting the development of the venture capital sector in Poland against other Central and Eastern European countries, and at specifying its perspectives, taking the world trends observed into account. Analysis of these issues is important, in particular in the context of the Risk Capital Action Plan (RCAP). The available statistics show the growing importance of the private equity sector in Central and Eastern Europe in the recent years. A comparative analysis of the American and European markets, and presentation of their characteristic features, enable to determine the potential of the private equity sector in Central and Eastern Europe on the one hand, and factors that may constrain its development on the other. The Polish venture capital sector is the biggest in the region. Although it maintains its advantage in terms of the annual volume of venture capital investments, this advantage may become markedly limited as a result of the observed dynamic growth of the sector in the countries of the region remaining outside the European Union structures (especially in Romania and Bulgaria). It depends to a certain extent on the effectiveness of the initiatives undertaken in Poland, aimed at stimulating the venture capital sector, as well as on the active approach of the investors themselves. The paper has been divided into parts that present the origin, the development, and the current condition of the private equity sector across geographical regions (i.e. by areas crucial from the point of view of the issues discussed herein - the USA, Western Europe, Central and Eastern Europe, and Poland). The observations have led to the conclusions presented in the final part of the paper, outlining the perspectives of growth of the private equity sector in Poland in the coming years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Kornasiewicz: Venture capital w krajach rozwiniętych i w Polsce. Warszawa 2004 CeDeWu.
 2. A. Stolis, D. E. Goodman: Patient Capital - improving the lives of millions - the ital role of venture capital in life science innovation. NVCA listopad 2004 r.
 3. Benchmarking European tax and legal environments. EVCA maj 2004 r.
 4. Central and Eastern Europe Success Stones. Special Paper. EVCA październik 2004 r.
 5. Central European Private Equity Confidence Survey. Deloitte listopad 2004 r.
 6. Communication from the Commission to the Council and European Parliament on implementation of the Risk Capital Action Plan, Commission of the European Communities, COM (2003) 654 final, Brussels 4.11.2003.
 7. Conference Proceedings, EVCA International Investors Conference, Genewa, 10-11 marca 2004 r.
 8. C. Pietrasik: Powrót barbarzyńców? "Nasz Rynek Kapitałowy" nr 1/2005.
 9. D. Gladstone, L. Gladstone: Venture capital handbook: an entrepreneur's guide to raising venture capital. London - New York 2001 Financial Times Prentice Hall.
 10. Eastern Accent. "Private equity International", maj 2004 r.
 11. Final Report: Innovative instruments for raising equity for SMEs in Europe. Study Contract ETD/00/503116, prepared for DG Enterprise of the European Commission by Bannock Consulting, czerwiec 2001 r.
 12. Fragmentation of tax and legal structures creates obstacles for private equity industry and promotion of entre-preneurship across Europe, EVCA Brussels, 24 maja 2004 r.
 13. Fund of funds survey 2002. Research Paper. EVCA 2002.
 14. Fund of funds w Polsce? "Nasz Rynek Kapitałowy" nr 7 (151), lipiec 2003 r.
 15. G. Baygan, M. Freudenberg: Internationalisation of venture capital activity in OECD countries: implications for measurement and policy. STI Working Papers 2000/7, OECD.
 16. G. Baygan: Venture capital: trends and policy recommendations. OECD Directorate for Science, Technology and Industry Working Paper, OECD 2004.
 17. Global Private equity 2003, 2004. Final Report Pricewaterhouse Coopers.
 18. Great Expectations. Press Material from the Annual EVCA Symposium, Berlin 2-4 czerwca 2004 r.
 19. H. Podedworny: Venture capital - kapitał wysokiego ryzyka w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Białystok 2000 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
 20. J. K. Solarz: Rola banku centralnego w kształtowaniu venture capital. Narodowy Bank Polski 1991.
 21. J. Rogoziński: Ograniczenia rozwoju rynku private equity/venture capital w Polsce. "Nasz Rynek Kapitałowy" nr 7 (151), lipiec 2003 r.
 22. L. Bottazzi, M. Rin: Financing entrepreneurial firms in Europe: facts, issues, and research agenda. CESifo Working Paper nr 958, czerwiec 2003 r.
 23. Międzynarodowy sondaż średnich przedsiębiorstw IBOS 2005. Grant Thornton Poland.
 24. M. Pokojska: LBO łączy banki i fundusze. "Gazeta Bankowa" z 27 grudnia 2004 r.
 25. Nie decydować za inwestorów. "Nasz Rynek Kapitałowy" nr 7 (15l)/2003.
 26. Problem inwestycji zagranicznych funduszy emerytalnych. Zeszyty BRE Bank-CASE nr 74, 2004.
 27. P. Sieradzan: Bariery i ograniczenia rozwoju rynku PE/VC w Polsce. "Nasz Rynek Kapitałowy" nr 7 (163)/2004.
 28. P. Sieradzan, K. Sobańska: Inwestycje: private equity/venture capital. Warszawa 2004 Wyd. Key Text.
 29. Private equity in Central Europe. An in-depth review of private equity in Central Europe on the eve of EU accession. The Centre for Management Buy-Out Research, March 2004.
 30. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001. Warszawa 2002 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 31. Rocznik 2004. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych.
 32. Rynek kapitału ryzyka w Polsce. Niebieskie Księgi 2003, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej.
 33. S. Koczot: Off-road z pasami bezpieczeństwa. "Gazeta Prawna" nr 204 (1313), 18 października 2004 r.
 34. Spada ryzyko, rosną nakłady. "Rzeczpospolita", 16 grudnia 2004 r.
 35. Survey of the economic and social impact of venture capital in Europe. Research Paper, EVCA, czerwiec 2002 r.
 36. T. Rydzicki: Kapitał (dużej) szansy. Raport specjalny: venture capital - kapitał na rozwój? "Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw" nr 2 (23)/2004.
 37. U. Hege: Determinants of venture capital performance: Europe and the United States, Risk Capital and the Financing of European Innovative Firms, listopad 2003 r.
 38. Venture impact 2004. Venture capital benefits to the U. S. economy. Global Insight 2004.
 39. W. Kozakowski: Krajowe źródła kapitału dla sektora PE/VC. "Nasz Rynek Kapitałowy" nr 2/2005.
 40. Zła wiadomość dla małych i średnich. Raport specjalny: venture capital - kapitał na rozwój? "Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw" nr 2 (23)/2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu