BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ząbkowicz Anna
Tytuł
Japonia: wzrost gospodarczy, niedobór kapitału i system bankowy
Japan: economic growth, capital shortfall and the banking system
Źródło
Bank i Kredyt, 2005, nr 6, s. 46-57, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Rola państwa w gospodarce, System bankowy, Instytucje finansowe, Polityka pieniężna, Finansowanie inwestycji, Studium przypadku
Economic growth, States' role in economy, Banking system, Financial institutions, Monetary policy, Investment financing, Case study
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Japonia
Japan
Abstrakt
W artykule przedstawiono wnioski ze studium przypadku Japonii - gospodarki rynkowej, która wyróżniała się bezprecedensowym po II wojnie światowej tempem wzrostu gospodarczego i konkurencyjności międzynarodowej, wspomaganym przez centralne planowanie inwestycji. Podjęto próbę rekonstrukcji systemu, dzięki któremu interwencyjna polityka podażowa w Japonii, polegająca na ingerencji państwa w decyzje inwestycyjne prywatnego kapitału, odniosła sukces za pośrednictwem prywatnego sektora bankowego.

The author of the paper aims at two objectives. One of them is presenting an arrangement between the state and the private capital in the circumstances of capital and foreign currency shortfalls, which has proved to be particularly beneficial for the growth rate and competitiveness of the economy. The author has undertaken an attempt to reconstruct the institutional arrangement in the post-war Japan, thanks to which the state intervention into the decisions of private enterprises succeeded through the private banking sector. The Japanese solution served as an interesting illustration of different possibilities of realisation of the growth objective in a country with poor capital resources. However, the solution is not presented as an ageless "recipe" but rather as a historical situation. An analysis of the conditions due to which the growth of the Japanese economy was directed by means of the bank loan is aimed at providing better understanding of the current problems of one of the biggest banking systems in the world. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M.S. Alam. (1989): Governments and Markets in Economic Development Strategies. Lessons from Korea, Taiwan and Japan. New York, Westport, Connecticut, London, Praeger Publishers.
 2. M. Aoki, H. Patrick, P. Sheard (1994): The Japanese Main Bank System: An Introductory Overview. W: M. Aoki, H. Patrick (red.): The Japanese Main Bank System: Its relevance for Developing and Transforming Economies. New York Oxford University Press.
 3. D. C. Colander (1998): Macroeconomics. Boston MA Irwin-McGraw Hill.
 4. J. Grabowiecki (2000): Japonia. Powojenna dynamika i równowaga gospodarcza. Warszawa Oficyna Wydawnicza SGH.
 5. M. Hideaki (1999): Regulatory Framework, Government Intervention and Investment in Postwar Japan. W: M. Hideaki, K. Takeo, H. Takashi (red.): Policies for Competitiveness. Comparing Business-Government Relationships in the Golden Age of Capitalism. Oxford, Oxford University Press.
 6. Ch. Johnson (1992): M1TI and the Japanese Miracle. The Growth of Industrial Policy, 1925-1975. Stanford California, Stanford University Press.
 7. K. Kato i in. (1994): Policy-based finance: the experience of postwar Japan. World Bank Discussion Papers nr 221, Washington D. C.
 8. W. Lazonick (1998): Japanese Corporate Governance and Strategy, Public Policy Brief. The Jerome Levy Economics Institute of Bard College, nr 48.
 9. J. Młodawska (1999): Japonia. Państwo a sektor prywatny. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 10. W.R. Nester (1991): Japanese Industrial Targeting. The Neomercantilist Path to Economic Superpower. Houndsmills, Basingstoke, Hampshire, London MacMillan Academic and Professional Ltd.
 11. L. Oręziak (2000): Japoński system bankowy, Bankowe abc nr 63, "Bank i Kredyt" nr 6.
 12. H. Patrick (1994): The Relevance of Japanese Finance and Its Main Bank System. W: M. Aoki, H. Patrick (red.): The Japanese Main Bank System: Its relevance for Developing and Transforming Economies. New York Oxford University Press.
 13. Polski ustrój społeczno-gospodarczy. Jaki kapitalizm? Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów nr 22 (głos A. Wojtyny). Warszawa 2003.
 14. S.E. Sjostrand (1993): On Institutional Thought in the Social and Economic Sciences. W: S. E. Sjostrand (red.): Institutional Change. Theory and Empirical Findings. Armonk, New York, London, M. E. Sharp.
 15. G. Soros (1999): Kryzys światowego kapitalizmu. Zagrożenia dla społeczeństwa otwartego. Warszawa Muza SA.
 16. J.E. Stiglitz (2001): From Miracle to Crisis to Recovery: Lessons from Four decades of East Asian Experience. W: J. Stiglitz, S. Yusuf (red.): Rethinking the East Asian Miracle. World Bank and Oxford University Press.
 17. K. Tadashi (1994): Rola instytucji finansowych we wzroście gospodarczym Japonii. W: Polityka ekonomiczna i finansowanie rozwoju gospodarczego. Materiały z polsko-japońskiego seminarium, Warszawa Japan International Cooperation Agency.
 18. K. Takeo, H. Takashi (1999): Industrial Policy in Japan. Historical Overview and Assessment. W: M. Hideaki, K. Takeo, H. Takashi (red.): Policies for Competitiveness. Comparing Business - Government Relationships in the Golden Age of Capitalism. Oxford, Oxford University Press.
 19. World Bank (1996): The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. New York, Oxford University Press.
 20. S. Yusuf (2001): The East-Asian Miracle at the Millenium. W: J. Stiglitz, S. Yusuf (red.): Rethinking the East Asian Miracle. World Bank, Oxford University Press.
 21. A. Ząbkowicz. (2004): Polityka przemysłowa w Japonii - przypadek interwencyjnej polityki podażowej. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, maszynopis.
 22. A. Ząbkowicz (2005): Ekonomia polityczna dostosowań strukturalnych w Japonii. "Gospodarka Narodowa" nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu