BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Małgorzata
Tytuł
Choroba zawodowa w wybranych przepisach Wspólnoty
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 12, s. 16-23, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Prawo WE, Choroby zawodowe, Prawo pracy
European Community law, Industrial disease, Labour law
Uwagi
Artykuł zawiera streszczenia dwóch załączników do zalecenia Komisji z 19 września 2003 r. dotyczącego europejskiego wykazu chorób zawodowych.
Firma/Organizacja
Komisja Europejska, Europejski Trybunał Sprawiedliwości
European Commission, Court of Justice of the European Communities
Abstrakt
Choroba zawodowa to zazwyczaj choroba, która powstała na skutek długotrwałego, szkodliwego oddziaływania warunków pracy, z tym że do jej uznania za chorobę zawodową wymagane jest z reguły zamieszczenie jej w krajowych wykazach chorób zawodowych poszczególnych państw członkowskich. Wydane przez Wspólnotę zalecenia mają na celu utworzenie europejskiej listy chorób zawodowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Art. 52-63a oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.Urz. WE L 74 z 27.03.1972, s. 1 i nast. z późn.zm.) - art. 60-77.
  2. Teresa Bińczycka-Majewska, Koordynacja systemów -ubezpieczenia społecznego vr Unii Europejskiej. Zakamycze 1999.
  3. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, wersja szeroka pod redakcja merytoryczną Gertrudy Uścińskiej. Ministerstwo Polityki Społecznej. Warszawa 2005.
  4. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwcu 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.Urz. WE L 149 z 5.07.1971, s. 2 i nast. z późn.zm.).
  5. Strona internetowa: http://europa.eu.int/eur-lex.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu