BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łon Eryk
Tytuł
Wybrane makroekonomiczne uwarunkowania premii na wschodzących rynkach akcji
Selected macroeconomic determinants of premium on emerging equity markets
Źródło
Bank i Kredyt, 2005, nr 7, s. 28-39, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Akcje, Rynek papierów wartościowych, Cykl koniunkturalny
Shares, Securities market, Business cycles
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wykrycie najważniejszych makroekonomicznych uwarunkowań premii na wschodzących rynkach akcji. Przedstawiono ogólną charakterystykę rynków wschodzących oraz dwa modele systemu finansowego w tej grupie rynków. Omówiono mierniki oceny dojrzałości rynków akcji oraz scharakteryzowano premię wschodzącą jako miarę relatywnej koniunktury na wchodzących rynkach akcji. Przeanalizowano wpływ decyzji banku centralnego w USA na poziom premii wschodzącej.

The paper attempts to identify the key macroeconomic determinants of premiums on emerging equity markets. The emerging market premium has been defined as the measurement of the relative economic climate on emerging equity markets. The author has analysed the impact of decisions of the American central bank on the level of the emerging market premium. He has also researched into the macroeconomic determinants of the emerging market premium fluctuations within the 4-year presidential election cycle in the USA, and presented the basic components of the positive and negative emerging market premium models. As follows from the research, the emerging markets are an attractive segment of the global equity market. Rates of return on indices describing the economic climate on the emerging markets are higher, in the long term, than the corresponding rates of return on mature markets. The ratio of the capitalization level of a given market to the GDP is the most important measurement used in the assessment of the maturity of an equity market, which allows a division into the emerging and mature markets. The emerging market premium is a particularly interesting measure of relative economic climate on the emerging markets. Monetary policy of the American central bank has a strong influence on the shaping of the emerging market premium. A reduction in the discount rate by the Fed contributes to a growth in the emerging market premium, whereas a rise contributes to a drop in the premium level, both within 12 months from the taking of a given decision. The character of relations between macroeconomic variables and the emerging market premium level may be considered from three perspectives: the anticipating, the current, and the discounted perspective. Three variables, i.e. the real short-term interest rate, the University of Michigan Consumer Sentiment Index, and the annual rate of change in manufacturing output are of considerable importance in forecasting the
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Al-Kaber: Rynek kapitałowy w Polsce. Białystok 2003 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 2. R. Barro: The stock market and investment. Review of Financial Studies, vol. 3, 1990.
 3. G. Beakert, C.R. Harvey: Emerging markets finance. "Journal of Empirical Finance" nr 10/ 2003.
 4. P. Bernstein, A, Damodaran: Zarządzanie inwestycjami. Warszawa 1999 Liber.
 5. O. Gedymin: Strategie gospodarcze Tajwanu, Niemiec, Chile. Białystok 1999 PWN.
 6. T. Hondo: Rekordowo wysokie ceny. "Parkiet" z 28 czerwca 2005 r.
 7. G. Kani: Stock returns and inflation. "Journal of Economics", vol. 18, 1987.
 8. E. Koch: Sztuka wyboru akcji. Warszawa 1996 K. E. Liber.
 9. E. Łon: Koniunktura no rynku akcji a przyszły poziom aktywności gospodarczej. "Gospodarka Narodowa" nr 3/2005.
 10. E. Łon: Makroekonomiczne uwarunkowania cyklu prezydenckiego w USA. "Nasz Rynek Kapitałowy" nr 12/2004.
 11. E. Łon: Miary koniunktury. "Gazeta Bankowa" z 18 kwietnia 2005 r.
 12. E. Łon: Międzynarodowe implikacje cyklu prezydenckiego w USA. "Nasz Rynek Kapitałowy" nr 3-4/2005.
 13. K. Malaga: Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu. Poznań 2004 AE w Poznaniu.
 14. N. Marska: Obowiązkowe fundusze emerytalne. Polska i Świat. Szczecin 2004 Uniwersytet Szczeciński.
 15. Polityka pieniężna. Cele, strategie i instrumenty. Praca pod red, W. Przybylskiej-Kapuścińskiej. Poznań 2002 Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 16. B.C. Resnick, G.L. Shoesmith; Using the yield curve to time the stock market. "Financial Analyst Journal" 2001.
 17. R. Salomons, H. Grootvelt: The equity risk premium: emerging versus developed markets. University of Groningen, Research Institute SOM, Research Report 2002.
 18. M. Swiętoń: Terminowa struktura dochodowości skarbowych papierów wartościowych w Polsce w latach 1998-2001. Warszawa 2002 NBP Materiały i Studia, Zeszyt nr 150.
 19. J. Żabińska: Próba identyfikacji przyczyn oraz przebiegu kryzysów finansowych w latach 90. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia. Praca pod red. K. Jajugi, M. Łyszczaka. Tom 2. Wrocław 2001 Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu