BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemierka Sławomir, Zapadka Piotr
Tytuł
Analiza regulacji prawnych w zakresie gospodarki finansowej instytucji kredytowych na rynku finansowym Unii Europejskiej
Źródło
Bank i Kredyt, 2005, nr 8, s. 4-16
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Instytucje kredytowe, Regulacje prawne
Financial markets, Credit institution, Legal regulations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie podstawowych norm prawnych regulujących gospodarkę finansową instytucji kredytowych funkcjonujących na unijnym rynku finansowym. Analizę oparto na przepisach wspólnotowych aktów prawnych, zawierających tzw. minimum harmonizacyjne - czyli te normy porządku prawnego Unii Europejskiej, których wprowadzenie do systemów prawnych państw członkowskich jest wymogiem funkcjonowania we wspólnotowym systemie prawa. Zawarto także informacje o obowiązujących regulacjach polskiego prawa w zakresie działalności banków. W przypadku tego artykułu określenie "gospodarka finansowa" odnosi się do zagadnień rachunkowych, nadzorczych norm ostrożnościowych oraz adekwatności kapitałowej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Niemierka, P. Zapadka: System prawny oraz organizacja rynku finansowego w Unii Europejskiej . Bank i Kredyt nr 10/2003.
 2. S. Niemierka, P. Zapadka: Podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kredytowej i instytucji finansowej w Unii Europejskiej. Bank i Kredyt nr 11-12/2003.
 3. J. Galster,. C. Mik: Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego. Toruń 1996 Biblioteka Jurysty.
 4. G. Borys: Finanse i rachunkowość: teoria i praktyka. Wrocław 2003 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 5. W.R. Scott: Financial accounting theory. Toronto 2003 Prentice Hall.
 6. S. Archer, Ch. D'Ambrosio: The theory of business finance. Macmillan Publishing Co. Inc., New York 1976.
 7. M. Bączyk: Zarys prawa bankowego. Toruń 2000 Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
 8. E. Fojcik_Mastalska (red.): Prawo bankowe - komentarz. Warszawa 2002 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 9. C. Kosikowski: Publiczne prawo bankowe. Warszawa 1999 PWE.
 10. E. Fojcik-Mastalska (red.): Prawo bankowe - komentarz. Warszawa 2002 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 11. A. Kawulski, B. Smykla: Nadzorcze normy ostrożnościowe według znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej -aspekty prawne. Materiały i Studia NBP Zeszyt 156 Warszawa 2003.
 12. L. Góral: Rola i zadania Komitetu ds. Przepisów Bankowych i Procedur Nadzorczych w dziedzinie tworzenia reguł zarządzania ryzykiem bankowym. PUG 6/1996.
 13. Podstawowe zasady bazylejskie. "Biuletyn Bankowy". Warszawa 1997 Wydawnictwo "Hubertus".
 14. D. Daniluk, S. Niemierka: Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie adekwatności kapitału firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych. "Prawo bankowe" nr 2 i 3/1997.
 15. P. Zapadka: Implementacja europejskich definicji instytucji kredytowej i instytucji finansowej do polskiego systemu prawnego. Rozprawa doktorska. Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (obrona: 24 stycznia 2005 r.)
 16. A. Jończyk: rezerwa na ryzyko ogólne a rezerwy celowe i fundusze ogólnego ryzyka. "Prawo bankowe" nr 3/2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu