BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudawska Iga
Tytuł
Partycypacja pacjentów w kosztach usług zdrowotnych
Patient Participation in Health Service Costs
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2005, nr 10, s. 39-52, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Koszty usług, Ochrona zdrowia, Usługi medyczne, Koszty ochrony zdrowia, Opieka zdrowotna
Cost of services, Health care protection, Medical services, Health costs, Health care
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł opisuje jedną z metod tworzenia bardziej ekonomicznej relacji między pacjentem i dostawcą usług medycznych jaką jest uczestnictwo pacjenta w kosztach tychże usług. Celem artykułu jest ukazanie szans i zagrożeń wynikajacych z tego mechanizmu w szerokim kontekście ekonomicznym ispołecznym. Autor zwraca uwagę na pułapki programu podziału kosztów w odniesieniu do teorii ekonomii. Artykuł przedstawia doświadczenia krajów Europy Zachodniej w finansowym zaangażowaniu pacjentów oraz perspektywy ekstensywnego uczestnictwa pacjentów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.

Probably no country in either Eastern or Western Europe is free from the problem of rapidly growing healthcare costs. Since the health needs of the population cannot be fully met solely with the use of public funds, it is necessary to revise the current obligations of the state in this area. The article describes one of the methods for creating a more economic relationship between the patient and service provider through the participation of patients in the costs of health services. The aim of the article is to show opportunities and threats resulting from this mechanism in a wide economic and social context. The author highlights the pitfalls of cost-sharing programs while referring to economic theory. The article presents the experiences of Western European countries in the financial involvement of patients and the prospects of extensive patient participation in Poland. The author concludes that, as far as the costs of health services are concerned, the effectiveness of the patient participation mechanism is limited. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czapiński J., Panek T., [2003], Warunki i jakość życia Polaków. Diagnoza społeczna 2003, Warszawa.
 2. Freeman R., Dowd B., [1993], What does the demand curve for medical care measure?, Journal of Health Economics, Nr 12.
 3. Golinowska S., [2001], Polityka społeczna, Wyd. Poltext, Warszawa.
 4. Green D., [1992], The NHS reforms: from ration-book collectivism to market socialism, Economic Affairs, Nr 4.
 5. Imieliński K. (red.), [1993], Humanizm i medycyna, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa.
 6. Kornai J., Eggleston K., [2002], Solidarność w procesie transformacji. Reforma służby zdrowia w Europie Wschodniej, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 7. OECD Health Data 2002, [2003], Comparative analysis of 30 countries, OECD Publications, Paris.
 8. Oxley H., MacFarlan M., [1994], Health care reform. Controlling spending and increasing efficiency, OECD, Paris.
 9. Ricardson J., [2001], Supply and demand for medical care: or, is the health care market perverse?, The Australian Economics Review, Vol. 34, Nr 3.
 10. Rice T., Biles B., Brown E.R., Diderichsen R, Kuehn H., [2000], Reconsidering the role of competition in health care markets: Introduction, Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 25, Issue 5.
 11. Rudawska I., [2005], Ekonomizacja relacji pacjent-usługodawca w sektorze ochrony zdrowia, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, (w druku).
 12. Saltman R.B., Figueras J., Sakellarides C. (ed.), [1998], Critical challenges for health care reform in Europe, Open University Press, Buckingham-Philadelphia.
 13. Sobiech J., [1990], Warunki wyboru ekonomiczno-finansowych mechanizmów kierowania opieką zdrowotną, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Zeszyty Naukowe, Zeszyt nr 109, Seria II, Poznań.
 14. Tymowska K., [1999], Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 15. Włodarczyk W.C., [2001], Ważne problemy polityki zdrowotnej, Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, Rocznik VIII, nr 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu