BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefanicka Arleta
Tytuł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspierający działania w przedmiocie "Rozwój społeczeństwa informacyjnego"
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 6, s. 6-14, bibliogr. 7 po.
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Społeczeństwo informacyjne, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Structural funds, Information society, Integrated Regional Operational Programme, European Regional Development Fund (ERDF)
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Wyrównywanie różnic rozwoju pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi i regionami jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego Wspólnoty oraz polepszenia jakości życia społeczeństwa w państwach członkowskich. Ażeby wymieniony cel osiągnąć, niezbędne staje się skuteczne przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów oraz wspieranie wzrostu konkurencyjności regionów. Artykuł zawiera omówienie rodzajów projektów, beneficjentów funduszy, kryteriów oceny składanych projektów, ich wyboru, kwalifikowalności wydatków i studium wykonalności.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dz.U. Nr 116, poz. 1206.
  2. J. Iwanowska, Praktyczne wykorzystanie funduszy strukturalnych, "PUE" 2004, nr 11, s. 2 i nast.
  3. Pkt 2.1.1.1 [w:] Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wytyczne, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Jednostka Monitorująco-Kontrolna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Warszawa, sierpień 2004, s. 14.
  4. Przewodnik w sprawie kryteriów i warunków wdrażania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej, Dokument roboczy Komisji Europejskiej, Bruksela 28.07.2003 r., SEC (2003) 895.
  5. www.erdf.edu.pl
  6. Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Dz.U. Nr 200, poz. 2051.
  7. ZPORR, Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego, Instytucja Zarządzająca ZPORR, 5 maja 2004 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu