BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sozański Jarosław
Tytuł
Ochrona własności intelektualnej i premysłowej w Unii Europejskiej : Wprowadzenie do problemu i zarys regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EEC
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 6, s. 25-29, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona własności intelektualnej, Dyrektywy WE
Intellectual property protection, EC directives
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W ostatnich latach coraz większe znaczenie w Unii Europejskiej odgrywa ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, której regulacje zaczynają urastać do istotnego działu dorobku prawnego Wspólnoty. Wspólnotowe prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej jest ściśle związane z rynkiem wewnętrznym i sferą konkurencji, a ponadto z ochroną praw podmiotowych. Tworzy to skomplikowany zespół regulacji, które w większości mają charakter transgranicznych, a więc wspólnotowy. Powoduje to coraz szerszy obowiązek dostosowywania prawa krajowego do wymogów WE, z czym w polskim prawodawstwie, zdaniem autora, mogą być pewne problemy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, O.JL.1997.162.1, O.JL.2004.123.88
  2. Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJL.1994.349.83; ost. zm. O.JL.2004.70.1.
  3. First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), O.JL.1992.6.35 z późn.zm.
  4. J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2004, LexisNexis, s. 47 (wkładka) i nast.
  5. K. Niklewicz, Patenty wracają, "Gazeta Wyborcza", 21.01.2005, s. 30.
  6. E. Nowińska, U. Romińska, E. du Vall, Prawo własności przemysłowej, wyd. II, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 25 i nast.
  7. Rozporządzenie Komisji nr 2869/95 o opłatach pobieranych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, OJ L 1995.303.1. Urząd ten, znajdujący się w Alicante, rozpoczął działalność w 1994 r. Podlega on kontroli ŚPI.
  8. Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości WE i Sądu Pierwszej Instancji, wpr. i red. R. Skubisz, Zakamycze, Kraków 2004, s. 33 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu