BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pacud Radosław
Tytuł
Finansowe gwarancje wzrostu wkładów emerytalnych w otwartych funduszach emerytalnych
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 12, s. 10-17
Słowa kluczowe
System emerytalny, Gwarancje Skarbu Państwa, Składki ubezpieczeniowe, Oszczędności, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Pension schemes, Treasury guarantees, Insurance premium, Savings, Open Pension Funds (OPF)
Firma/Organizacja
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)
Abstrakt
Autor zaprezentował praktyczne i teoretyczne aspekty zabezpieczenia wzrostu wkładów emerytalnych w II filarze za pomocą gwarancji ubezpieczeniowych. Przedstawił strukturę gwarancji wzrostu wkładów członkowskich w otwartych funduszach emerytalnych, a w szczególności rodzaje podmiotów gwarantujących wzrost tych wkładów i sposób realizacji działań gwarancyjnych oraz funkcjonowanie tych gwarancji w latach 1999-2005.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Czepulis- Rutkowska, Gwarancje państwowe. Możliwość przekształcenia polskiego systemu emerytalnego. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 1994, s. 47.
  2. Z. Czepulis-Rutkowska, Instytucje nowego systemu emerytalnego a realizacja celu reformy emerytalnej, „Polityka Społeczna" 2002, nr 10, s. 21.
  3. I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenia emerytalne. Trzy filary, LexisNexis, Warszawa 2001, s. 246.
  4. Z. Kostkiewicz, Czekając na konkurencję, „Fundusze Emerytalne" 1998 nr 2, s. 24.
  5. R. Pacud, Czynności prawne rozporządzające prawem do wkładu emerytalnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2003, nr l, s. 55-58.
  6. G. Tracz, Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej, Zakamycze 1997, s. 170 i 171.
  7. Encyklopedia Gospodarki Materiałowej, red. T. Wojciechowski, PWE, Warszawa 1989, s. 298.
  8. J. Wojtyła, Rola podmiotów polityki zatrudnienia w kształtowaniu zjawisk rynku pracy (w:) Człowiek - Praca- Społeczeństwo, Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Ustroń Wielkopolski, 13-16 czerwca 1992, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1992, s. 54.
  9. T. Zieliński, Nowe emerytury - samoubezpieczenie na starość (w:) Granice liberalizacji prawa pracy. Problemy zabezpieczenia społecznego, Materiały z XIV Zjazdu Katedr (Zakładów) Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Łódź 2003, s. 46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu